Doel

Grondwateroverlast komt steeds vaker voor in bebouwde gebieden. Denk aan water in kruipruimten, vocht en schimmels in kelders. Of schade aan funderingen en drassige tuinen. Wie is hier aansprakelijk voor? En wie is verantwoordelijk voor een oplossing? Dat is vaak moeilijk te zeggen. De oorzaak van het probleem is niet eenduidig. Daarbij is de rolverdeling bij het grondwaterbeheer complex.

In de Waterwet is vastgelegd dat gemeenten een grondwaterzorgplicht hebben. In deze cursus leer je welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s spelen bij de zorgplicht voor grondwater en hoe je daarmee omgaat. Het verbrede gemeentelijke rioleringsplan (GRP) komt ook aan de orde. Ook de onderdelen jurisprudentie en aansprakelijkheid krijgen, na de herziening van de cursus, extra aandacht. Na afloop van de cursus heb je kaders voor het stapsgewijs aanpakken van de grondwaterproblemen.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • herkenning (grond)wateroverlast en –onderlast;
 • huidig en toekomstig beleid, wettelijk kader;
 • grondwaterzorgplicht en het verbrede GRP;
 • jurisprudentie en aansprakelijkheden;
 • grondwatersysteem in hoog en laag Nederland;
 • analyse problemen in verschillende regio’s;
 • aanpak problemen op woning, wijk en gemeentelijk niveau;
 • technische en bouwkundige oplossingen en maatregelen;
 • beleidsmatige en organisatorische oplossingen en maatregelen;
 • communicatie naar en participatie van burgers;
 • integrale aanpak van grondwateroverlast.

Vorm

De docent legt de theorie uit aan de hand van praktijkvoorbeelden en een stappenplan. Tijdens de cursus werk je aan casussen over de aanpak van grondwateroverlast.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers, waterbeheerders

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

2 bijeenkomsten

CoordinatorNeem een optie

Wil je alvast een plaats voor deze cursus reserveren? Neem dan hier een optie om deel te nemen.