Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-09-2024 17-04-2025 4.850,00 Direct inschrijven

Doel

Waterkwaliteit staat volop in de belangstelling. Immers Nederland heeft tot 2027 de tijd om chemisch schoon en ecologisch gezond water te realiseren en de KRW-doelstellingen te behalen.

Deze opleiding leert jou aquatische ecosystemen te analyseren, te beoordelen en succesvolle maatregelen voor verbetering te formuleren. Op basis van fysisch, chemische en biologische data analyseer jij de huidige situatie om vervolgens integrale oplossingen voor te stellen waardoor de waterkwaliteit verbetert. De uitvoering van ecologische beoordelingen door toepassing van de Ecologische Sleutelfactoren en KRW-watertypologieën komt uitvoerig aan de orde. Na het volgen van de opleiding heb je een solide begrip van hoe aquatische ecosystemen functioneren. Je weet hoe je problemen in kaart kan brengen en hoe je effectieve maatregelen kan nemen.

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit twee modules:

  1. Opbouw en analyse watersysteem (12 dagdelen)
    Waterhuishouding, opbouw aquatisch ecosysteem, nutriënten, stof- en energiestromen, analyse biologische, chemische en fysische data, beoordelen waterkwaliteit, monitoring.
  2. Beoordeling watersysteem en maatregelen (14 dagdelen)
    Kaderrichtlijn Water, ecologische beoordeling en analyse van verschillende watertypen, omgaan met milieuvreemde stoffen exoten, biodiversiteit, effecten klimaatverandering, onderhoudsvormen, streefbeelden, Ecologische Sleutelfactoren, integrale oplossingen en maatregelen.

Vorm

Tijdens de bijeenkomsten combineer je theorie met praktijksituaties van jou en je mededeelnemers tot nieuwe inzichten. Daarnaast werk je aan opdrachten, casussen en datapractica. Je sluit de opleiding af met een presentatie van de eindopdracht, waarin je advies oplevert over ecosysteemmaatregelen.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 13 fysieke bijeenkomsten. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Aquatische Ecologie lesrooster 5-9-24 (pdf, 312 kB)

Bijzonderheden

Tijdens de opleiding heb je een laptop nodig. Excel-kennis is een pré.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(Technisch) beleidsmedewerkers waterbeheer

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

8 uur per bijeenkomst plus 30 uur voor de eindopdracht

Duur

26 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

De opleiding bevat een examen voor module 1 en een eindopdracht voor module 2.

Herexamenkosten vallen buiten de cursusprijs. Deze kosten brengen wij apart in rekening.


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 05-09-2024 17-04-2025 4.850,00 Direct inschrijven

”de combinatie zien tussen de modules Opbouw en analyse watersysteem en Beoordeling watersysteem en maatregelen was erg leerzaam. Eerst krijg je inzicht in het opstellen van waterbalansen en leer je deze te analyseren. Daarna komt waterkwaliteit, waarin je veel leert over de regels rond biodiversiteit, maar ook steeds weer de koppeling maakt naar de waterbalansen en data waar je in de eerste periode zo druk mee bezig bent geweest. Eigenlijk zie je dan pas hoe belangrijk het begrijpen van de waterdata is."
- Kim van de Graaf, Aquatisch Hovenier (het Vredespaleis in Den Haag)

"De lesstof is interessant en geeft echt verdieping. De docent is enthousiast en verstaat zijn vak."