Doel

De zomer lijkt steeds vroeger in het jaar te starten. Het mooie weer levert veel vreugde totdat piekbuien, modderstromen en langdurige hitte in stedelijk gebied de pret bederven. De terugkerende schade vraagt om actie van overheid, bedrijfsleven en particulieren. Hoe maken we het stedelijk gebied klimaatbestendig?

In deze cursus leer je met de stresstest juiste keuzes te maken voor klimaatadaptieve maatregelen. Je gaat aan de slag met ontwerp, aanleg, beheer en monitoring van maatregelen. Je bezoekt creatieve oplossingen ter inspiratie van je eigen situatie. Je benut of stimuleert kansen voor de klimaatbestendige stad door aan te sluiten bij de burger, regio en andere stakeholders. Na afloop van deze cursus maak jij de stedelijke omgeving klimaatproof en verminder je de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • ruimtelijke adaptatie, stresstesten en climatescan;
  • omgang met regenwater: hoeveelheden, vervuilingsgraad, effect op emissies, peilstijgingen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, kosten en baten, inzameling en transport van hemelwater: infiltratie, lozing op oppervlaktewater, behandeling van regenwater;
  • relatie tussen hittestress en waterbeheer, sponswerking in de stad, praktische tools om hittestress gebieden te identificeren en oplossingen.
  • aanleg, (strategisch) beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen: dimensionering zuiverende voorzieningen (ook bezinkvoorzieningen), overloopvoorzieningen, aanpak beheer, praktijkvoorbeelden en monitoringsresultaten;
  • betrekken van bewoners bij klimaatadaptieve maatregelen.

Vorm

Je kan van te voren jouw wensen duidelijk maken en bepaalt daarmee zelf in belangrijke mate de specifieke inhoud van de cursus.

Tijdens de lessen leggen de docenten de theorie uit aan de hand van veel (internationale) praktijkvoorbeelden. Op alle lesdagen staan excursies gepland. Onder leiding van de docent bezoek je op de fiets of lopend praktijkvoorbeelden in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Je bekijkt hoe verschillende klimaatadaptieve maatregelen geïntegreerd zijn in de stedelijke omgeving.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Rioleringsmedewerkers, ontwerpers, beleidsmedewerkers stedelijk water

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Duur

4 bijeenkomsten


antal_zuurman_rwv

“Methoden om in de stad om te gaan met hitte, stevige neerslag en droogte”

Antal Zuurman

Ervaringen deelnemers

"De mix van theorie en praktijk, techniek en beheer zorgt voor een analytische en praktische denkwijze op die ik meeneem in de praktijk."

"Ik vraag vaker door, ben kritisch op het beheer van klimaat adaptieve toepassingen, heb een breder netwerk van klimaatspecialisten gekregen"

"Ik heb zicht op technische toepassingen die in de praktijk werken."