Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 28-05-2025 25-06-2025 2.820,00 Direct inschrijven

Doel

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het waterbeheer gericht is op het bereiken van een goed ecologisch en chemische toestand. Deze toestand kan worden vastgesteld door het meten van chemische parameters in water en door het bepalen van de voorkomende planten (waterplanten en algen) en dieren (macrofauna en vissen).

Deze cursus behandelt de basiskennis van het aquatische ecosysteem. De fysische, chemische en ecologische aspecten komen aan bod en ook de onderlinge relatie tussen deze factoren. Je kent de verschillende watersystemen en weet welke plant- en diergroepen voorkomen. Je krijgt inzicht in de relatie tussen het voorkomen van deze groepen en de waterkwaliteit. En je bepaalt de waterkwaliteit aan de hand van de chemische en biologische gegevens.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • inleiding in ecologie;
  • fysische aspecten zoals temperatuur, stroming, golven en licht;
  • chemische aspecten zoals nutriënten, zuurstof, pH, koolzuurevenwicht en macro-ionen;
  • voedselketens en –web;
  • voorkomende organismen zoals waterplanten, macrofauna, vissen, fyto- en zooplankton;
  • stof- en energiekringlopen;
  • nutriëntencycli;
  • bepalen waterkwaliteit.

Vorm

Tijdens de startbijeenkomst behandelt de docent de theorie. Daarna ga je in de praktijk aan de slag tijdens veld- en practicumdagen (in het laboratorium van Hogeschool Utrecht). Je krijgt een bepaald watersysteem toegewezen waar je een indicatie van de chemische en ecologische toestand geeft. Je verricht eenvoudige fysische- en chemische metingen. Je bepaalt groeivormen van waterplanten, analyseert macrofauna en fytoplankton monsters.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers waterbeheer

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Duur

5 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 28-05-2025 25-06-2025 2.820,00 Direct inschrijven

vkw_roelf_pot_960x600

‘Naarmate de Kaderrichtlijn Water meer invloed krijgt, neemt de noodzaak toe om iets te begrijpen van wat zich onder water afspeelt.'

Roelf Pot
Onderzoek- en adviesbureau Roelf Pot

"Een goede cursus waarin de theorie tijdens velddagen letterlijk in de praktijk wordt uitgelegd en toegepast. Bij de afsluiting van de cursus wordt ook veel aandacht besteedt aan het werken in het veld volgens de geldende wetgeving."