Doel

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme buien met grote neerslaghoeveelheden in korte tijd. In andere perioden komt watertekort voor. Beide problemen in de waterkwantiteit hangen deels samen met de klimaatverandering. Onder de nieuwe omstandigheden moet de waterbeheerder nog meer dan voorheen tijdig anticiperen op het weer om overstroming en verdroging te voorkomen.

Deze cursus biedt kennis van het weer en de weersverwachtingen. Met een goede interpretatie van de weersvoorspellingen kan het waterpeil worden berekend, bijvoorbeeld door gebruik te maken van modellen. Dit berekende waterpeil gebruik je om preventieve maatregelen te nemen. In de cursus staan praktijkcasussen met weergegevens en peilbeheer centraal. Na het volgen van deze cursus ben je voorbereid op het klimaat van de toekomst en weet je hoe je weerkundige aspecten meeweegt in je adviezen en maatregelen in het dagelijkse waterbeheer.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Dagelijks beheer
  Gebruik meteorologische gegevens in de praktijk, meteorologische aspecten van de waterkringloop, beheer van verschillende typen watersystemen, stappenplan voor realisatie van weer-gestuurd beheer, klimaateffectatlas.
 • Wateroverlast
  Wateroverlastanalyse, overlastverwachtingen, onzekerheid en nauwkeurigheid en real-time toepassingen, klimaatscenario's.
 • Verdroging
  Verdamping, onverzadigde zone en grondwater, beheersmatige aspecten en grondwatergestuurd beheer.
 • Beleid
  Beschikbaarheid meteorologische gegevens, deltaplan, klimaatverandering en scenario’s waterbeheer en vertaling naar beleid.
 • Veiligheid
  Beheersmatige aspecten van extreem weer, ruimtelijke adaptatie, relatie met rampen- en calamiteitenplannen.

Vorm

De weerkundige onderwerpen worden toegelicht met praktijkvoorbeelden. Op de laatste lesdag is er een excursie naar een weerstation.

Bijzonderheden

Deze cursus is een gezamenlijk product met HydroLogic en WeatherImpact.

hydrologic     Logo-Weather-Impact

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Peilbeheerders en waterbeheerders

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Duur

3 bijeenkomsten

Coordinatorwew_arnoldlobbrecht1_960x600

‘Het bijzondere van de cursus is dat er twee werelden bij elkaar komen: waterbeheer en meteorologie.'

Arnold Lobbrecht
Directeur HydroLogic

"De cursus wordt gegeven door enthousiaste leraren met verstand van zaken. Goede uitleg over de weersverwachting en klimaat en hoe deze te interpreteren voor waterbeheer."
- Adri Geschiere, Vergunningverlener (Waterschap Scheldestromen)

"De cursus Weer en Waterbeheer is een sterke inhoudelijke cursus met veel kennisoverdracht van de docenten. De cursus is uitstekend toepasbaar in de praktijk. Goed georganiseerd!"
- Jack de Wilt (Waterschap Aa en Maas)

"Interessante training door docenten met goede kennis van zaken."
- Jeroen Boogert, Opzichter waterbeheer (Waterschap Scheldestromen)