Doel

In de afgelopen jaren zijn vele vispassages en/of visvoorzieningen bij kunstwerken aangelegd om te kunnen voldoen aan de eisen en richtlijnen van een vrije vismigratie. Echter, de stroomsnelheid van het water is hier vaak te hoog, er zijn onvoldoende rustplaatsen en vijzels van gemalen zijn onveilig voor de passerende vis. In deze cursus krijg je kennis over het ontwerpen en realiseren van vismigratievoorzieningen. Je relateert oplossingen aan te verwachten knelpunten. Nevendoel is het tot stand brengen van een betere en nauwere samenwerking tussen de diverse vakdisciplines die bij het ontwerp en de realisatie zijn betrokken. Na het volgen van deze cursus ben je in staat knelpunten te herkennen en te voorkomen, input te leveren in het ontwerp en realisatieproces en bestaande en/of nieuwe ontwikkelingen te kunnen beoordelen op functioneren.

Inhoud

In de cursus komen de volgende thema’s aan bod:

  • doel vismigratie;
  • type passages;
  • randvoorwaarden;
  • knelpunten;
  • vuistregels voor een ontwerp;
  • principe oplossingen;
  • herkennen problemen, praktijkvoorbeelden;
  • veldbezoek.

Vorm

Vanuit een theoretische basis beoordeel je nieuwe en reeds aangelegde passages. Je leidt hieruit de kritische succesfactoren af om tot een goede vismigratievoorziening te komen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Ecologen, hydrologen, civieltechnici

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.