Doel

Een belangrijke functie van baggeren is het onderhouden en/of op diepte houden van watergangen. Kleinschalige baggerwerken zijn baggerwerken die worden uitgevoerd in wateren zoals kreken, sloten, beken, boezemwateren, vennen en stadswateren. Het succesvol laten verlopen van de opzet, aanbesteding en uitvoering van een baggerwerk vereist kennis. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de uitvoerder. Deze cursus richt zich op het kleinschalig onderhoudsbaggerwerk in al haar facetten: verkenningsfase, bestek, aanbesteding, uitvoering en controle. In de cursus komt ook de bestemming van de verwijderde specie aan de orde. Na het volgen van de cursus beschik je over actuele kennis voor het succesvol opzetten, aanbesteden en uitvoeren van kleinschalige baggerwerken.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • baggerprogramma’s, planning en doelen;
  • het uitvoeren van de voorbereidingsfase voor een kleinschalig baggerproject;
  • het opzetten van een kleinschalig baggerproject;
  • de aanbesteding van een kleinschalig baggerproject;
  • de uitvoering en controle van een baggerproject;
  • excursie naar een kleinschalig baggerwerk.

Vorm

Met voorbeelden en casussen pas je de theorie toe in je eigen werkpraktijk. Op de tweede dag ga je op excursie naar een kleinschalig baggerproject.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Watersysteembeheerders, bestekschrijvers, directievoerders en aannemers/uitvoerders

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.