Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-09-2021 08-06-2022 4.100,00 Direct inschrijven
UTRECHT 07-09-2022 31-05-2023 4.100,00 Direct inschrijven

Doel

De huidige ontwikkelingen in het waterbeheer volgen elkaar in hoog tempo op. Veranderingen in neerslagpatronen, zeespiegelstijging, bodemdaling en droogte vereisen dat waterbeheerders steeds flexibeler met water omgaan. Waterbeheerders hebben daarvoor in toenemende mate een brede blik op het speelveld nodig om in te kunnen spelen op actuele (beleids)ontwikkelingen.

Deze opleiding brengt theoretische en praktijkkennis van waterkwantiteit, waterkwaliteit en actueel waterbeheer samen. Na het volgen van deze opleiding kun je hydrologische principes en berekeningen toepassen op diverse Nederlandse watersystemen. Je weet hoe het in Nederland met de waterkwaliteit gesteld is, kent de belangrijkste ontwikkelingen in het beleid en wetgeving en weet welke maatregelen je kunt en moet nemen. Je bent in staat kennis vanuit verschillende invalshoeken te integreren en complexe waterproblematiek te ontleden.

Inhoud

De opleiding bestaat uit een introductie (4 dagdelen), gevolgd door drie modules:

  1. Waterkwantiteit (9 dagdelen):
    Hydrologisch systeem van Nederland, waterbalans, neerslag-afvoer proces, stromingsproces en -principes, verzadigde en onverzadigde zone, relatie grond- en oppervlaktewater, watersysteemberekeningen, normering en beleid.
  2. Waterkwaliteit (8 dagdelen):
    Fysische, chemische en biologische aspecten van het watersysteem, beoordelen waterkwaliteit, oorzaken en gevolgen van verstoringen, meren, plassen, sloten, kanalen, beken en rivieren en de Europese Kaderrichtlijn Water.
  3. Actueel waterbeheer (9 dagdelen):
    Veranderende samenleving en waterbeheer, wetgeving, beleid, deltaprogramma, klimaat- en ruimtelijke adaptatie, samenwerking met andere partijen, water in stedelijke omgeving, gebiedsontwikkeling landelijke omgeving, KRW, Natura 2000, waterbeheer internationaal en innovaties.

Vorm

In fysieke en digitale bijeenkomsten wordt de theorie toegelicht met veel praktijkvoorbeelden en een excursie. In de derde module werk je in groepsverband aan een watervraagstuk. De derde module wordt afgerond met de presentatie van de eindopdracht.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 11 fysieke bijeenkomsten (22 dagdelen) en 8 digitale lessen. In het lesrooster zie je hoe de lessen per dagdeel verdeeld zijn.

Lesrooster Integraal Waterbeheer 7-9-2022 (pdf, 277 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers watersysteem

Instapniveau

hbo

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

6 uur per bijeenkomst

Duur

30 dagdelen

Maximaal aantal deelnemers

18

Coordinator

Examen

Module 1 en 2 worden afgesloten met een tentamen. Module 3 met een groepspresentatie

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseCommunicatie en feedbackArgumenteren

Modules

Module 1 Waterkwantiteit

Module 2 Waterkwaliteit

Module 3 Actueel waterbeheer


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 08-09-2021 08-06-2022 4.100,00 Direct inschrijven
UTRECHT 07-09-2022 31-05-2023 4.100,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Mario Maessen Portret 960x600

‘Deze opleiding geeft je veel meer begrip van de kwalitatieve en de kwantitatieve aspecten van waterbeheer.'

Mario Maessen
Senior data scientist (Vitens)

"De opleiding Integraal Waterbeheer heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik had niet verwacht dat we zo diep op de stof in zouden gaan."
(cursist Anja Dekker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)