Doel

De recent uitgevoerde Nationale Analyse Waterkwaliteit en ‘fitness check’ over de Kaderrichtlijn Water (KRW) haken aan op de levendige en breed gevoerde discussie over verbetering van de waterkwaliteit. Nederland heeft tot 2027 tijd chemisch schoon en ecologisch gezond water te realiseren en de KRW-doelstellingen te behalen.

Deze opleiding biedt actuele kennis over het functioneren, analyseren, monitoren en beoordelen van aquatische ecosystemen. Je leert met data-analyse en vanuit de lens van een integrale systeembenadering een ecosysteem als geheel te begrijpen. De uitvoering van ecologische beoordelingen door toepassing van de Ecologische Sleutelfactoren en KRW-watertypologieën komt uitvoerig aan de orde. Na het volgen van de opleiding heb je een solide begrip van hoe aquatische ecosystemen functioneren. Je weet hoe je problemen in kaart kan brengen en hoe je effectieve maatregelen kan nemen.

Inhoud

Deze opleiding bestaat uit twee modules:

  1. Opbouw en analyse watersysteem (6 dagen): waterhuishouding, opbouw aquatisch ecosysteem, nutriënten, stof- en energiestromen, biologische factoren, integrale benadering;
  2. Beoordeling watersysteem en maatregelen (7 dagen): watertypen, hydromorfologie en fysisch-chemische kenmerken, monitoring waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, Ecologische Sleutelfactoren, ecologische beoordeling en analyse, waterverontreiniging, ecotoxicologie, biodiversiteit, exoten, water- en oevervegetatie, klimaatverandering.

Vorm

Tijdens de bijeenkomsten combineer je theorie met praktijksituaties van jou en je mededeelnemers tot nieuwe inzichten. Daarnaast werk je aan opdrachten, casussen en datapractica.

Je sluit de opleiding af met een schriftelijk examen. Je sluit module 1 af met een tentamen. Module 2 wordt afgerond met een presentatie van de eindopdracht.

Bijzonderheden

Tijdens de opleiding heb je een laptop nodig. Excel-kennis is een pré.

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(technisch) beleidsmedewerkers waterbeheer

Instapniveau

hbo/wo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

8 uur per bijeenkomst plus 30 uur voor de eindopdracht

Duur

12 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Examen

De opleiding bevat een schriftelijke toets en een eindopdracht

Vaardigheden

SamenwerkenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseArgumenteren


Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

"De opleiding is sterk gericht op leren begrijpen van watersystemen aan de hand van abiotische gegevens. Er wordt veel gewerkt met concrete opdrachten. Dit maakt het een erg waardevolle opleiding."
(Cursist Aquatische ecologie)