Omgevingsgericht projectleiden in het waterbeheer


'Je bepaalt je eigen leerdoelen, je maakt de cursus voor jezelf op maat. Er is veel uitwisseling van praktijkervaring: Je bespreekt in kleine groepjes de problemen waar je tegenaan bent gelopen, hoe je die hebt opgelost en tot welke reacties dat leidde. Ook komt aan de orde wat voor type persoon je bent. Daardoor ben je je meer bewust van je eigen handelen. Dat is belangrijk in een omgeving met veel tegengestelde belangen.'