Docent over Peilbeheer


Gerben Tromp, Hydroloog (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

"Veel waterschappen zijn bezig om het watersysteem te veranderen. Water krijgt steeds meer aandacht en ruimte, bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen, vistrappen en automatische stuwen. Als peilbeheerder moet je weten waarom deze maatregelen worden genomen en hoe ze werken. Daarnaast kun je het dan ook uitleggen aan belanghebbenden, zoals boeren en bewoners.  De cursisten komen van verschillende waterschappen en leren ook veel van elkaar door ervaringen en oplossingen uit te wisselen."