Docent over Weer en waterbeheer


Arnold Lobbrecht (HydroLogic)

Het bijzondere van de cursus is dat er twee werelden bij elkaar komen: waterbeheer en meteorologie. Voorheen was er weinig verbinding tussen die twee. Peilbeheerders bijvoorbeeld, beschouwden het weer als iets onberekenbaars. Voor de voorspellingen raadpleegden ze de algemene media. Maar er zijn veel betere, meer gespecialiseerde bronnen. Die moet je weten te vinden én te interpreteren. Dan kun je uitgebalanceerd vooruitkijken en op basis van de juiste informatie het juiste operationele waterbeheer voeren.