Opleiding Inspectie van Kunstwerken bij Wetterskip Fryslân

27 oktober 2021

In september en oktober verzorgde Wateropleidingen de opleiding Inspectie van Kunstwerken voor twee enthousiaste groepen onderhoudsmedewerkers van het Wetterskip Fryslân. Deze kersverse opleiding op mbo-4 niveau is op maat gemaakt voor het Wetterskip en stelt onderhoudsmedewerkers beter in staat om de conditie van kunstwerken op en bij waterkeringen te meten en te rapporteren.

IK-wetterskip1

De NEN2767
“Inspecteren volgens NEN2767 staat centraal in deze opleiding”, zegt docent Douwe Schoonderwaldt (Cleverland). “Deze breed gedragen norm uit de infrastructuur- en gebouwensector heeft tot doel om de conditie van beheerobjecten op een objectieve en eenduidige wijze te bepalen en vast te leggen. Het is een inspectiemethodiek op basis van zintuigelijke waarnemingen zoals horen, zien, voelen ruiken en alle andere zintuigen.”

“Bij het Wetterskip willen we deze norm graag toe blijven passen bij de uitvoering van inspecties van kunstwerken”, zegt Henry Zoer, Vakgroepleider Onderhoud bij Wetterskip Fryslân. “Met deze informatie kan op termijn een belangrijke stap worden gezet in de verdere verbetering van het onderhoudsprogramma van het Wetterskip en het toepassen van assetmanagement.”

Opleiding Inspectie van Kunstwerken
De opleiding is ingestoken om dicht bij de werkpraktijk van onderhoudsmedewerkers te blijven. Deelnemers oefenen gedurende de opleiding met decomponeren van het te inspecteren kunstwerk, toekennen van conditiescores en herkennen van eventuele gebreken. Ze maken daarbij gebruik van tablets met gespecialiseerde inspectiesoftware, waarop bevindingen digitaal worden gerapporteerd.

De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin de theorie in de ochtend wordt behandeld en diezelfde middag meteen wordt toegepast door objecten in het veld te inspecteren. Deze aanpak betekent dat deelnemers stapsgewijs worden meegenomen in het inspectieproces en al doende leren. De opleiding wordt afgesloten met een theorietoets, waarna deelnemers worden uitgedaagd om gedurende een maand zelfstandig of in duo’s inspecties uit te voeren op beheerobjecten van het Wetterskip. Deelnemers die alle lesdagen hebben gevolgd en de toets met een voldoende hebben afgerond ontvangen een certificaat.