Doel

De nieuwe normering waterveiligheid heeft gevolgen voor het werk van de medewerkers beheer en onderhoud. Zij hebben een grote rol in het risico-gestuurd werken en het verzamelen van data. Goed beheer en onderhoud is essentieel voor goede dijken. Aan beheer en onderhoud worden steeds vaker doelen gesteld. Maar hoe meet je of die doelen bereikt worden? Daarnaast wordt steeds vaker gewerkt met een meerjarig onderhoudsplan. Welke rol hebben de medewerkers beheer en onderhoud in dat plan? In deze cursus wordt op al deze onderwerpen ingegaan.

Inhoud

Na afloop van de cursus kun je:

  • uitleggen wat de nieuwe normering en de zorgplicht inhouden en wat dit betekent voor je werk;
  • uitleggen wat risico-gestuurd werken inhoudt, welke voordelen deze manier van werken heeft en hoe je risico-gestuurd kan werken ;
  • uitleggen waarom het belangrijk is dat de data op orde zijn;
  • beschrijven welke data jij nodig hebt en welke data je collega’s nodig hebben;
  • uitleggen welke verschillende vormen onderhoud er zijn;
  • het beheer en onderhoud van je keringen afstemmen op wat nodig is.

Vorm

Klassikaal, de docenten koppelen de theorie aan casussen en voorbeelden uit beheer en onderhoud. Je neemt eigen casussen mee die in de les besproken worden.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Inspecteurs, teamleiders onderhoud, adviseurs onderhoud, objectbeheerders, adviseurs waterveiligheid, werkvoorbereiders, gebiedsbeheerders, onderhoudsmedewerkers, technisch watersysteembeheerders (operationele medewerkers beheer en onderhoud)

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

4 uur voorbereiding

Duur

2 bijeenkomsten

Coordinator