Doel

Waterkeringen staan volop in de belangstelling door klimaatontwikkelingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingen. Kunnen jouw keringen deze ontwikkelingen goed doorstaan? Betekent waterspiegelstijging dat de dijk alleen moet worden verhoogd?

In de cursus De aarde verandert – uw kering ook? maak je kennis met deze veranderingen en de invloed die ze hebben op de stabiliteit van je kering: macro-stabiliteit, piping, micro-stabiliteit en zettingsvloeïing. Ook de nieuwe normering, nieuwe rekentechnieken (WBI2017) en nieuwe technieken voor dijkversterkingen komen aan de orde. Alle onderwerpen worden gekoppeld aan het beheer en onderhoud van je kering. Aan het einde van de cursus ben je op de hoogte van alle technische veranderingen en ontwikkelingen en hoe je daar in je beheer en onderhoud mee om kan gaan.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling
  • grondmechanica en stabiliteit waterkeringen
  • invloed aardbevingen op de sterkte van je dijk
  • nieuwe normen en nieuwe rekentechnieken
  • nieuwe technieken voor dijkversterkingen
  • gevolgen voor beheer en onderhoud

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Beleidsmedewerkers en beheerders van waterkeringen

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.