Doel

Als (nieuwe) bestuurder ben je verantwoordelijk voor de bescherming van je waterschap tegen overstromingen. Je hebt kennis over waterveiligheid, de wettelijke kaders en de nieuwe normering zodat je de juiste keuzes kunt maken. Als bestuurder moet je de versterkingsopgave kennen, weten aan welke knoppen je kan draaien en moet je de meest gestelde vragen van burgers en collega-bestuurders kunnen beantwoorden. De beoordeling van de waterkeringen met de nieuwe normering moet afgerond zijn in 2023. Dat resultaat geeft je inzicht in de kwetsbaarheid van je waterschap en van de omvang van dijkversterkingen die door het hoogwaterbeschermings­programma (HWBP) geprogrammeerd worden.

Tijdens de masterclass wordt ingegaan op de maatregelen die in Nederland genomen worden om de waterveiligheid te waarborgen, de hierbij horende processen (beoordelen, versterken, beheren), de context van waterveiligheid (achtergronden normen 2017), de waterveiligheidsopgave, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), het Deltaprogramma  en toekomstscenario’s (zeespiegelstijging, klimaatverandering). Na afloop van deze masterclass heb je voldoende basiskennis over de waterveiligheid en het HWBP om je rol als bestuurder op een goede manier in te kunnen vullen.

Inhoud

Na afloop van deze masterclass kun je:

  • beschrijven hoe kwetsbaar Nederland is voor overstromingen en welke maatregelen worden getroffen om die kwetsbaarheid te verminderen;
  • beschrijven hoe het systeem van hoogwaterveiligheid eruitziet en welke processen nodig zijn om de veiligheid te borgen;
  • uitleggen hoe de wettelijke norm opgebouwd is en wat de achtergrond ervan is;
  • uitleggen wat de opgave is om in 2050 aan de recent vastgestelde normen te voldoen en dat op twee niveaus: je eigen waterschap en het gezamenlijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP);
  • uitleggen hoe het (bestuurlijke) proces van een dijkversterking verloopt en aan welke knoppen je kan draaien om een dijkversterkingsproject tot een goed einde te brengen;
  • de meest gestelde vragen van burgers en collega-bestuurders over waterveiligheid beantwoorden;
  • uitleggen wat de rol is van het Deltaprogramma en toelichten hoe rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en toelichten welke invloed dit heeft op het toekomstige beleid van je waterschap.

Vorm

Klassikaal. De docenten lichten begrippen, systemen en werkwijzen toe en je bediscussieert een case.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(nieuwe) bestuurders van waterschappen en directeuren

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

1 uur voorbereidingstijd

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.