Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 07-05-2025 28-05-2025 1.500,00 Direct inschrijven

Doel

Komende jaren worden duizenden kilometers oevers heringericht om de waterkwaliteit te verbeteren en/of natuur te ontwikkelen. Deze maatregelen passen in de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De huidig ingerichte oevers voldoen niet altijd aan de streefbeelden. De oorzaken zijn divers; de inrichting maar ook het onderhoud is van groot belang. Al bij de inrichting van de oevers moet veel aandacht zijn voor het beheer. Om dat te realiseren is een goed overleg tussen binnen-, buitendienst en aannemerij in de ontwerp- en aanlegfase belangrijk maar ook tijdens de beheerfase waar de wijze van onderhoud een cruciale factor is.

In deze cursus evalueer je diverse oevers in het veld op ontwerp, standplaatsfactoren en vormen van beheer. Je bestudeert de ontwikkeling van de oever en de relaties tussen beheer, waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Je leert na te denken over wat je met de oever wilt bereiken. En je formuleert de handvatten voor succes door gerichte evaluatie en onderlinge kennis- en ervaringsdeling.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ecologisch functioneren watersysteem;
  • standplaatsfactoren;
  • wetgeving, KRW en doelstellingen;
  • proces van doel, ontwerp, aanleg naar beheer;
  • flexibele mogelijkheden van ecologisch beheer;
  • afstemmen doelen met beheer en onderhoud;
  • monitoring;
  • evaluatie ingerichte oevers en bijstellen onderhoud;
  • handvatten voor succes.

Vorm

De cursus vindt plaats op verschillende locaties. Je deelt jouw kennis en ervaring met de groep tijdens opdrachten en veldexcursies. Je bezoekt tijdens twee fietsexcursies verschillende soorten oevers in het veld (stad, landelijk, veel of weinig ruimte, voedselrijk of voedselarm), zodat je zoveel mogelijk voorbeelden verzamelt voor je eigen oeverbeheer.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Medewerkers onderhoud, opzichters, uitvoerders, planners, beleidsmedewerkers en projectleiders

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

2 uur per bijeenkomst

Duur

3 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 07-05-2025 28-05-2025 1.500,00 Direct inschrijven

"Het nut en de noodzaak van natuurvriendelijke oevers wordt met veel afwisseling in onderwerpen aan de hand van verschillende praktijksituaties behandeld."