Doel

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein zijn de aanleiding geweest om het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen te uniformeren. Het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen opgesteld om de werkwijze te ondersteunen. Sinds 2005 verzorgt Stowa de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma en zijn er diverse rapporten en leidraden verschenen.

In deze cursus doorlopen we de processtappen om je de informatie te geven om jouw eigen proces effectief te kunnen doorlopen. We starten met het bestuurlijk-juridisch kader en de rol van de diverse overheden. Vervolgens geven we je handvatten mee over hoe het proces van normeren, toetsen, ontwerpen & verbeteren en beheer & onderhoud effectief te doorlopen. Het delen van elkaars ervaring staat binnen de cursus centraal.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • stand van zaken van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen;
  • status en rol provincie versus waterschappen;
  • normeren van boezemkaden, keringen langs regionale rivieren en compartimenteringskeringen;
  • specifieke aandachtspunten bij het toetsen van regionale keringen;
  • specifieke aandachtspunten bij het ontwerpen en verbeteren van regionale keringen;
  • beheer en onderhoud met extra aandacht voor bouwbeleid, vergunningverlening en Inspectie

Vorm

Tijdens de bijeenkomsten licht het docententeam de theorie toe met veel voorbeelden uit de eigen praktijk. Je hebt ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(senior) adviseurs, projectleiders, beleidsmedewerkers en beheerders regionale waterkeringen

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je een incompany aanvragen voor deze cursus? Neem dan contact met ons op.

"De cursus Veiligheid Regionale Waterkeringen is zeer actueel en omvat een goede laatste stand van zaken. Een sterk punt van de cursus is het delen van meningen en praktijkverhalen vanuit allerlei waterschappen, zowel van cursisten als de docenten."
- Jan-Willem Bardoel (Oranjewoud)