Doel

Dijkversterking is een technisch werk, dat veelal grondverzet bevat en versteviging met asfalt, steen of gras. Enige technische basiskennis over keringen is onmisbaar als je onderdeel bent van een IPM team bij een dijkversterking. Deze kennis draagt bij aan een goede samenwerking in het project(team) en het op juiste en begrijpelijke wijze voorbereiden van besluiten voor het bestuur. Voor alle IPM rollen is het belangrijk om de technische dilemma’s in een project te herkennen en creatief mee te kunnen denken in oplossingsrichtingen. Vervolgens om de afweging te kunnen maken of suggesties vanuit de omgeving kansrijk zijn of niet en dat goed kunnen uitleggen aan de omgeving.

Na afloop van deze cursus heb je voldoende technische kennis van waterkeringen om op hoofdlijnen de kwetsbaarheid van het te versterken dijkvak te overzien en de technische keuzes uit te leggen aan bijvoorbeeld collega’s, bewoners en andere betrokkenen.

Inhoud

Na afloop van de cursus:

  • weet je hoe een waterkering is opgebouwd en ken je bijhorend jargon;
  • ken je de faal- en bezwijkmechanismen van een dijk;
  • ken je de normen van de waterkeringen en de achtergronden horend bij die norm;
  • ken je de verschillende mogelijkheden om dijken te versterken en kun je uitleggen in welke situaties je voor welke mogelijkheden kan kiezen;
  • ken je het proces van een dijkversterking;
  • ken je het proces van een dijkversterking en de variantenafweging;
  • ben je op de hoogte van alle nieuwe kennis die de afgelopen jaren ontwikkeld is en kan je die kennis toepassen binnen je eigen versterkingsprojecten.

Vorm

Klassikaal, de docenten behandelen de begrippen, systematiek en toepassingen aan de hand van voorbeelden. Daarnaast werk je aan een groepsopdracht.

Incompany

Deze cursus verzorgen we alleen incompany op aanvraag van organisaties. Wil je deze cursus organiseren voor medewerkers? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

Niet-technici, betrokken bij dijkversterkingsprojecten die meer inzicht in de techniek willen hebben (IPM rolhouders, projectondersteuners en -adviseurs, minder relevant voor technisch managers betrokken bij een dijkversterking)

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

CoordinatorIncompany aanvragen

Wil je deze opleiding incompany organiseren? Neem dan contact met ons op.