Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

DijktechniekCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 14-01-2020 15-12-2020 5.525,00 Direct inschrijven
UTRECHT 12-01-2021 14-12-2021 5.525,00 Direct inschrijven

Doel

De komende jaren staan de waterschappen en Rijkswaterstaat, in samenwerking met ingenieursbureaus en aannemers, voor een grote opgave op het gebied van dijkversterkingen. Aankomend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici hebben diepgaande, actuele en praktijkgerichte kennis en expertise op het gebied van dijkenbouw, dijkontwerp en dijkversterking nodig voor het realiseren van hun dijkversterkingsopgaven.

De opleiding Dijktechniek behandelt de techniek, kennis en inzichten die nodig zijn om het technisch vakmanschap verder te ontwikkelen. De opleiding is opgebouwd uit aansluitende modules rondom één thema.

Inhoud

 • Module Dijkenbouw (8 dagen)
  Opbouw, sterkte en belasting van een dijk. Type en classificatie dijken en bekleding langs kust en rivieren, kunstwerken en constructieve (damwand)schermen, regionale keringen, grondmechanica en rol van grondwaterstroming, grondeigenschappen en –onderzoek, faal- en bezwijkmechanismen, uitvoeren van globale (ontwerp)berekeningen en toepassen modelinstrumentarium, innovatieve dijktechnieken.

 • Module Dijkontwerp 2.0 (5 dagen)
  Toepassen nieuwe veiligheidsfilosofie en doorwerking in het ontwerpinstrumentarium, LCC, techniek van realisatie meervoudige functies en meekoppelkansen, maken van een referentieontwerp, rol van data en informatie, praktische toepassing van nieuwe dijktechnieken en benutten van kennis vanuit Project overstijgende verkenningen HWBP.

 • Module Dijkversterking in uitvoering (4 dagen)
  Relevante wet- en regelgeving, technische kwaliteitsborging en contractvormen, fasering van een dijkversterking, controle en toetsing van het uitvoeringsontwerp, interpretatie van onderzoek en inhoudelijke aspecten van samenwerking met marktpartijen.

 • Module Integratie & Vakmanschap (3 dagen)
  Deze module bestaat uit op zichzelf staande thema’s om je rol als technisch manager in breder perspectief te zetten: excursie naar een dijkversterking, het IPM model, deskundig opdrachtgeverschap, Plaxis en modellering, veiligheid en kosten en kentallen.

Vorm

Het docententeam van de opleiding Dijktechniek bestaat uit experts uit het vakgebied Waterveiligheid. Zij bieden je volop voorbeelden uit de praktijk aan. Je werkt aan opdrachten over bestaande dijkversterkingsopgaven, zowel in groepen als individueel.

De opleiding bestaat uit een combinatie van digitale zelfstudie, groeps- en individuele opdrachten, klassikale bijeenkomsten en leren in de praktijk.

Bijzonderheden

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Wil je de opleiding modulair volgen? Dan is de basismodule 1 (Dijkenbouw) verplicht.

De opleiding Dijktechniek is ontwikkeld in samenwerking met specialisten van waterschappen, Rijkswaterstaat, ingenieurs- en adviesbureaus, kennisinstellingen en aannemers. De Raad van Advies bewaakt kwaliteit en inhoud van de opleiding.

De Raad van Advies bestaat uit:
Hetty Klavers (Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter)
Martin van der Meer (Fugro)
Erik Janse (Deltares)
Katheleen Poels (RHDHV)
Richard Jorissen
Ron de Groot (De Klerk BV)
Arnoud van Vliet (Waterschap Hollandse Delta)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

aankomend en startend technisch managers, projectleiders, adviseurs, specialisten waterkeringen en geotechnici

Instapniveau

hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

12 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

20

Aantal bijeenkomsten

22

Examen

2 schriftelijke tentamens en 3 eindopdrachten

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseInstructies gevenCommunicatie en feedbackArgumenteren

Modules

Module Dijkenbouw

Module Dijkontwerp 2.0

Module Dijkversterking in uitvoering

Module Integratie & Vakmanschap


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 14-01-2020 15-12-2020 5.525,00 Direct inschrijven
UTRECHT 12-01-2021 14-12-2021 5.525,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

“Leerzame opleiding met een prima afwisseling van theorie en praktijk. Een must om deze opleiding als Dijkwerker gedaan te hebben!”
Lourens Francke, Ontwerpleider (Van den Herik)

Stefan van den Berg 960 x 600

‘We hebben een grotere vijver nodig, met meer vissen.’

Stefan van den Berg
Senior Adviseur Waterbouw (Rijkswaterstaat)