Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Risicobenadering in waterveiligheid
Doel

Binnen het domein van waterveiligheid wordt de risicobenadering steeds vaker toegepast om de kans op wateroverlast en overstromingen in kaart te brengen. De risicobenadering is de basis om de kosten en baten van een investering af te wegen en om prioriteiten te stellen bij de aanpak van knelpunten en problemen.

Na het volgen van deze cursus weet je wat een risicobenadering is, op welke manieren een risicobenadering uitgevoerd kan worden en hoe je resultaten van een risicoanalyse moet interpreteren. Je kent drie actuele toepassingen van risicobenaderingen binnen het vakgebied waterveiligheid en de achterliggende concepten: Veiligheid Nederland in kaart (VNK), meerlaagse veiligheid en waterkerende kunstwerken. Je kunt beoordelen of projecten en onderzoeken binnen deze toepassingen goed zijn uitgevoerd en heeft inzicht in de foutenmarge. Ook leer je hoe je de resultaten van de risicobenaderingen naar het bestuur en de maatschappij communiceert.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • risicobenadering binnen de waterveiligheid;
  • risicoafweging; welke normen zijn aanvaardbaar?;
  • gevolgen en effecten;
  • kosten en baten;
  • het lezen en opstellen van fouten- en beslisbomen;
  • communicatie over risico’s naar bestuur en maatschappij

Vorm

De docenten behandelen de toepassingen, het achterliggende concept en de uitwerking aan de hand van de praktijk. Je kunt ook eigen voorbeelden ter bespreking inbrengen.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Met een in-company cursus beperk je reiskosten, reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze cursus in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

beleidsmedewerkers waterbeheer en waterkeringen, ontwerpers van waterkeringen

Instapniveau

mbo/hbo

wiskundige kennis (mbo-niveau) vereist

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

8 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

16

Coordinator

Vaardigheden

Creatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseCommunicatie en feedbackArgumenteren


Voorlopige inschrijving

Wil je alvast een plaats bij de opleiding of cursus van je keuze reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Je hebt daarna vijf werkdagen om je inschrijving definitief te maken.

Downloads

pdfLesrooster Risicobenadering in Waterveiligheid 25-09-2019Download