Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Opleiding

Visuele inspectie van waterkeringenCursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
BERGSCHENHOEK 08-10-2020 05-11-2020 1.975,00 Direct inschrijven
BERGSCHENHOEK 15-04-2021 03-06-2021 1.975,00 Direct inschrijven

Doel

Goede waterkeringen betekenen veiligheid voor burgers. Er zijn richtlijnen om frequente inspecties van waterkeringen op een goede manier uit te voeren. Je leert met de juiste basiskennis van waterkeringen, schades en faalmechanismen een eenduidige visuele inspectie volgens de richtlijnen uit te voeren. Je maakt kennis met de Digigids, de nationale schade catalogus voor waterkeringen. Je leert digitaal te inspecteren in het veld. Na afloop kun je dijken inspecteren en de schadebeelden op een gestructureerde manier vastleggen.

Als je slaagt voor opleiding mag je jezelf ‘gediplomeerd inspecteur’ noemen. Je beschikt over kwalitatief goede inspectievaardigheden. Het praktijkexamen wordt ondersteund vanuit het Programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen en voldoet aan de eisen van de toekomstige certificering van inspecteurs.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • technische kennis van waterkeringen;
  • faal- en bezwijkmechanismen;
  • visueel waarnemen van schadebeelden van rivier-, zee- en regionale keringen;
  • het gewenste inspectieproces;
  • gestructureerde vastlegging;
  • analyse van waarnemingen;
  • gebruik van de Digigids;
  • gebruik van Digispectie.

Op de laatste lesdag krijg je een theorietoets. Heb je hier een 5,5 of hoger voor gehaald? Dan mag je op voor het praktijkexamen.

Het praktijkexamen duurt één dagdeel. Je voert individueel een dijkinspectie uit van twee verschillende dijkvakken: een primaire en een regionale kering. Tijdens het examen noteer je in de app de schades die je ziet. De examinator toetst jouw inspectievaardigheden en observeert of je gestructureerd te werk gaat en volledig bent in jouw aanpak. Na afloop van het examen wordt op basis van jouw waarnemingen en de observaties van de examinatoren bepaald of je geslaagd bent en het diploma ontvangt.

Vorm

's Ochtends wordt de theorie toegelicht door ervaren docenten. 's Middags ga je in groepjes een waterkering op om de theorie in de praktijk toe te passen.

Bijzonderheden

Wateropleidingen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus. Kijk hier voor de actuele status over de doorgang van cursussen. Omdat de situatie van dag tot dag kan veranderen, hanteren wij versoepelde voorwaarden voor inschrijvingen. Deze vind je hier.

De opleiding is in opdracht van Stowa ontwikkeld.

logo Stowa

Waterkeringen worden blootgesteld aan verschillende bedreigingen, variërend van extreme droogte tot de dreiging van hoogwater. Visuele inspectie vormt daarom een belangrijke pijler om de veiligheid van waterkeringen te kunnen blijven garanderen. Om de dijkinspecties verder te professionaliseren biedt Wateropleidingen samen met PIW 3.0 deze opleiding aan, waarbij inspecteurs in het veld worden getoetst op hun inspectievaardigheden

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(dijk)inspecteurs, rayonmedewerkers

Instapniveau

mbo

Variant

Dag opleiding

Maximaal aantal deelnemers

16

Aantal bijeenkomsten

3

Coordinator

Examen

De opleiding bevat een theoretisch en een praktijkexamen. Als je het theoretisch examen met een voldoende afrondt, mag je deelnemen aan het praktijkexamen. Als je slaagt voor het praktijkexamen ben je ‘gediplomeerd inspecteur'  en kan je aantonen dat je beschikt over kwalitatief goede inspectievaardigheden. Het Programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen ondersteunt het praktijkexamen, dat voldoet aan de eisen van certificering van inspecteurs.

Vaardigheden

Rapporteren

Modules

Praktijkexamen Visuele Inspectie van Waterkeringen

tentamen Visuele inspectie van Waterkeringen


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
BERGSCHENHOEK 08-10-2020 05-11-2020 1.975,00 Direct inschrijven
BERGSCHENHOEK 15-04-2021 03-06-2021 1.975,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Jaap Bronsveld VIW

'Dankzij de cursus kun je beginnende schades herkennen die je anders over het hoofd zou zien. '

Jaap Bronsveld
Specialist waterkeringen (Waterschap Rivierenland)

"In de cursus worden de voorwaarden gesteld waaraan waterkeringen moeten voldoen. Na de lessen ben je in staat zelfstandig een visuele inspectie aan een waterkering uit te voeren."

"Inhoud van de cursus is direct toepasbaar met de juiste mix van theorie en praktijk"
(cursist B. Alexander, Waterschap Rijn en IJssel)