Docent De aarde verandert - uw kering ook?


Arno Rozing, Expert Advisor (Deltares)

"Er zijn veel cursussen over veranderingen in techniek en normen bij dijken. Dit zijn zeer nuttige cursussen, maar betreffen vaak meerdere cursusdagen. Wil je in één dag op de hoogte zijn van veel technische veranderingen en ontwikkelingen? Weten welke invloed ze hebben op de stabiliteit van je kering en hoe je daar in je beheer en onderhoud mee om kunt gaan? Volg dan deze cursus."