"Docent over Basiskennis Waterkeringen"


Koot van Bavel, Hoofd afdeling weg- en waterbouw (Waterschap Rivierenland)

"Waterkeringen staan in Nederland volop in de belangstelling. Zorgen voor voldoende veiligheid is een forse opgave in het land, je moet altijd alert zijn. De opleiding legt een stevige, brede basis, van het maken van plannen tot het onderhoud in de praktijk.

Wezenlijk en hoog gewaardeerd in de opleiding is dat je bij elkaar in de keuken kijkt, problemen én oplossingen uitwisselt rond beleidsregels, beheer en onderhoud. Met voorbeelden die voor veel deelnemers herkenbaar zijn."