Docent aan het woord over Biodiversiteit op keringen


Ad Schoutens (De Gebiedsuitvoerder)

"Nederland kent 17.691 kilometer waterkerende dijken. Vroeger werd de vegetatie op de dijken meest begraasd en ruigte afgebrand. Van biodiversiteit was op deze dijken geen sprake. Oudere dijken die werden gemaaid of gecombineerd met begrazing lieten echter vaak een zeer uitbundige plantengroei zien. Na de grootschalige dijkverzwaringen van de jaren ‘90 kwam de biodiversiteit niet terug, meestal kwam dit door het gevoerde beheer. Omdat men het belang van insecten steeds meer gaat inzien, als voorbeeld, bestuiving van fruit is afhankelijk van insecten wordt biodiversiteit steeds belangrijker."

"De 17.691 kilometer dijk zijn linten in het landschap en verbinden (natuur) gebieden met elkaar. Het zijn de 'snelwegen' voor allerlei dier- en plantensoorten. Jij als beheerder van deze dijken kan er voor zorgen dat de biodiversiteit op keringen terug komt of toeneemt. Jij leert in de cursus het belang van biodiversiteit, hoe je dit kunt verbeteren, hoe je een aannemer kan bijsturen en wat jij zelf zou kunnen (laten) doen. Jij kan een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het voortbestaan van soorten die van belang kunnen zijn voor het voortbestaan van de mens."