Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Bel ons 030-6069400 | Login DWO | Privacy

Cursus

Monsternemer afvalwaterzuivering
Doel

Op afvalwaterzuiveringsinstallaties worden monsters genomen om het zuiveringsproces te kunnen sturen en beheersen. Ook worden op basis van de monsters de heffingen bepaald. Het nemen van, vervoer en opslag van monsters vraagt om de juiste handeling en nauwkeurigheid.

In deze cursus leer je hoe je monsters van afvalwater en van actief slib moet nemen conform NEN 6600-1. Er wordt aandacht besteed aan kwaliteitszorg, waarvan het kalibreren van meetapparatuur een onderdeel is. De meest voorkomende bepalingen, zoals de slibvolume-index, CZV en de gehalten aan ammonium en fosfaat leer je volgens de geldende normen uit te voeren. Ook wordt ingegaan op het conserveren, verpakken en transporteren van monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3.

Inhoud

In de cursus Monsternemer afvalwaterzuivering komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • eigenschappen van (afval)stoffen; soorten monsters;
  • protocollen voor monsterneming; NEN 6600-1;
  • kalibratie van apparatuur;
  • meest gebruikte technieken bij monsterneming;
  • conservering van monsters NEN-EN-ISO5667-3;
  • bepalen van de slibvolume-index conform NEN 6624;
  • bepalen van CZV, ammonium en fosfaat.

Vorm

Monsternemer afvalwaterzuivering is een twee daagse cursus die plaats vindt op jouw zuivering In deze cursus komen zowel de theoretische achtergronden als de praktische vaardigheden aan bod voor het nemen van verschillende soorten monsters en het bepalen van een SVI, CVZ, nitriet en nitraat.

Bijzonderheden

  • Deze cursus wordt alleen als in-company aangeboden
  • Prijs: op aanvraag

In company

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van je organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Met een in-company opleiding beperk je reiskosten en reistijd en stimuleer je werkplekleren.

Wil je deze opleiding in-company aanvragen voor medewerkers? Neem contact met ons op.


Doelgroep

procesoperators, klaarmeesters en monsternemers op communale of industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties

Instapniveau

mbo

Variant

Dag cursus

Zelfstudie

1 uur per bijeenkomst

Maximaal aantal deelnemers

15

Naam coördinator

Petra Barte

Vaardigheden

Data AnalyseArgumenteren


Afvalwaterzuivering, eenden op rand van nabezinkbassin 960 x 600

Beheren en sturen is afhankelijk van meten en bemonsteren...

Paul Wolbers