Rijnland geeft project- en beleidsmedewerkers meer inzicht in zuiveringsprocessen


Dit najaar verzorgt Wateropleidingen voor de vierde keer de cursus Meer inzicht in zuiveringsprocessen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze cursus is op maat gemaakt voor project- en beleidsmedewerkers om hen meer inhoudelijke kennis te geven van waterzuivering. In zes dagdelen krijgen ze inzicht in het zuiveringsproces, waardoor zij beter kunnen samenwerken in projecten of met gemeenten en het vakjargon leren kennen.

Awzi leiden noord

Incompany
De cursus Meer inzicht in zuiveringsprocessen is op maat gemaakt naar de wensen van Rijnland. Het lesmateriaal van de opleiding Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering (UTAZ) is hiervoor als basis gebruikt. Deelnemers ontvangen het lesboek van de UTAZ voor zelfstudie en als naslagwerk. In de bijeenkomsten wordt de theorie behandeld en toegelicht aan de hand van de situatie bij Rijnland. Op de laatste dag is een locatiebezoek op een zuivering onderdeel van het programma.

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • De zuiveringstaak van het Hoogheemraadschap (zorgplicht, afnameverplichting, voldoen aan lozings-en milieueisen, duurzaamheid en doelmatigheid)
  • Riolering en afvalwatertransport
  • Behandeling zuiveringsprocessen op hoofdlijnen (voorbehandeling, biologische zuivering, fosfor-en stikstofverwijdering, slibverwerking)
  • Procesbeheersing (monitoring, besturing, optimalisatie)
  • Civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische issues binnen de context van projecten

Ervaring
Jack Jonk (Advies Water) is docent van deze cursus. Hij vertelt:

“Van de belangrijkste zuiveringsprocessen wordt eerst de theorie behandeld. De theorie wordt met veel voorbeelden direct vertaald naar de eigen praktijksituatie.  Hierbij gaat het over bouwprojecten, procesbeheersing, onderhoud, plannen, ketensamenwerking etc. Daardoor is de cursus actueel en toegespitst op de eigen situatie. Tegelijkertijd wordt de eigen ontwikkeling in het licht gezet van de landelijke trends en innovaties in het vakgebied. Door de behandeling van de lesstof op hoofdlijnen en door de interactieve benadering worden de essenties voor alle disciplines duidelijk. De samenhang van het ketenbeleid van het waterschap wordt helderder. Onder de deelnemers ontstaat gedeelde kennis en gedeeld inzicht. Daardoor draagt de cursus bij aan een effectievere samenwerking in de waterketen, zowel intern als extern. Uit de reacties van de cursisten blijkt dat de cursus voorziet in de kennisbehoefte.”

Paul Versteeg (Rijnland) is ook docent en initiatiefnemer van deze cursus. Hij vult aan:

"De laatste jaren zijn er bij Rijnland veel nieuwe collega’s bijgekomen. Dan gaat het om vakspecialisten bij projecten (bijvoorbeeld procesautomatisering, werktuigbouw), relatiebeheerders waterketen  (voor gemeenten) maar ook managers. Al deze mensen hebben 1 ding met elkaar gemeen, namelijk dat ze nauwelijks weet hebben van hoe een afvalwaterzuivering werkt. Deze cursus is daarvoor in het leven geroepen om te proberen om iedereen basiskennis te geven, zodat ze meer begrijpen dat hun eigen handelen invloed kan hebben op het zuiveringsproces. Dat je niet zomaar in de herfst een nabezinktank voor 4 weken onderhoud uit bedrijf kan halen.  We hebben inmiddels bijna 50 collega’s wegwijs gemaakt en ze waren allemaal zeer enthousiast. Dat komt mede door setting (ronde tafel) waardoor er veel inbreng en discussie mogelijk is. Mooiste compliment was toch wel dat men veel beter begreep over het waarom we nu zuiveren. Dat zou toch iedere Rijnlander/waterschapper moeten weten.”

Maatwerk cursus
Wateropleidingen beschikt over een breed cursusaanbod in verschillende vakgebieden. Dit lesmateriaal gebruiken we om cursussen op maat vorm te geven. In het geval van Rijnland hebben we een functiegerichte opleiding als de UTAZ aangepast naar een korte cursus om collega’s op hoofdlijnen inzicht te geven in het werk op de zuivering. Maar er zijn meerdere opleidingen die zich hiervoor lenen. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen voor de Basisopleiding Drinkwaterproductie of Basisopleiding Riolering. Op deze manier leren medewerkers in korte tijd de belangrijkste onderwerpen uit een bepaalt vakgebied kennen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een op maat gemaakte opleiding of cursus? Neem dan contact op met Hanna Langerak.