Doel

Zuiveren van afvalwater is een van de schakels uit de waterketen: Een belangrijke taak van waterschappen. Naast het waterschap zijn gemeenten, leveranciers of adviesbureaus vanuit hun rol of op projectbasis betrokken bij aspecten van water zuiveren of bij samenwerken in de waterketen. Dit zijn niet vanzelfsprekend allemaal zuiveringsspecialisten. Meer inzicht in zuiveringsprocessen zorgt ervoor dat medewerkers beter kunnen samenwerken in projecten, hetzelfde vakjargon gebruiken en een goede gesprekspartner zijn.

Deze cursus geeft je basiskennis van zuiveringsprocessen. Je doorloopt het hele zuiveringsproces op hoofdlijnen. En je krijgt inzicht hoe de processen van een zuiveringen worden gestuurd en beheerst. Na het volgen van deze cursus beschik je over brede basiskennis van zuiveringssystemen, processen en installaties.

Inhoud

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • De zuiveringstaak van het waterschap: zorgplicht, afnameverplichting, voldoen aan lozings- en milieueisen, duurzaamheid en doelmatigheid.
  • Riolering en afvalwatertransport.
  • De zuiveringsprocessen op hoofdlijnen: voorbehandeling, biologische zuivering, fosfor- en stikstofverwijdering, nabehandeling, slibverwerking.
  • Procesbeheersing (monitoring, besturing, optimalisatie).
  • Innovaties en ontwikkelingen.

Vorm

In de lessen, fysiek of digitaal, staat kennisoverdracht centraal, waarbij we interactief aansluiten bij de ervaring en rollen van de deelnemers. Ter afsluiting ga je op excursie naar een zuiveringsinstallatie.

Incompany

Je kunt deze cursus binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een cursus. Wil je deze cursus incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

managers, project- en beleidsmedewerkers, IPM teams

Instapniveau

hbo

Variant

Dag cursus

Maximaal aantal deelnemers

16

CoordinatorVoorlopig inschrijven

Wil je informatie ontvangen zodra de cursus gepland is? Schrijf je dan alvast voorlopig in.

Verslag incompany bij Rijnland

Deze cursus hebben we meermaals verzorgd voor de project- en beleidsmedewerkers van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

“Zeer interessante training die goed aansluit bij de behoefte van het waterschap. Actueel en praktijkgericht! Enthousiaste trainer die de lesdagen goed voorbereid en de tijd neemt om vragen te beantwoorden!”

Deelnemer van het Hoogheemraadschap van Delfland

Jack Jonk_960x600

De cursus draagt bij aan een effectievere samenwerking in de waterketen, zowel intern als extern.

Jack Jonk
Advies Water