Projectteam van het Hoogheemraadschap van Delfland krijgt meer inzicht in zuiveringsprocessen

1 april 2021

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat voor de keus over de toekomst van awzi De Groote Lucht. De komende jaren wordt de zuivering óf grootschalig gerenoveerd óf nieuw gebouwd op een ander terrein nabij de huidige zuivering. Het projectteam dat hiermee aan de slag gaat heeft veel ervaring met projecten, maar zijn niet allen werkzaam op een zuivering en missen hierdoor kennis van zuiveringsprocessen. Vandaar dat zij behoefte hadden aan achtergrond- en basisinformatie over de werking van hun zuiveringsinstallaties en de processen die daar plaatsvinden. Daarom zijn zij in november 2020 gestart met de cursus Meer inzicht in zuiveringsprocessen.

MIZ delfland

“Zeer interessante training die goed aansluit bij de behoefte van het waterschap. Actueel en praktijkgericht! Enthousiaste trainer die de lesdagen goed voorbereid en de tijd neemt om vragen te beantwoorden!”

Digitale uitvoering
De cursus bestaat uit 9 dagdelen en twee excursies. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een aantal lessen fysiek digitaal te verzorgen. Vanwege de lockdown moesten echter alle lessen digitaal. Ter voorbereiding op de les maakten de deelnemers door zelfstudie kennis met het zuiveringsproces op hoofdlijnen en kregen zij inzicht hoe de processen van een zuivering worden beheerst. Hiervoor zijn gedeeltes van het lesmateriaal van de opleiding Uitgebreide Techniek Afvalwaterzuivering (UTAZ) gebruikt. Op de Digitale WaterOpleidingen maakten de deelnemers voorafgaand aan iedere les een voorbereidende opdracht. In de lessen werd de theorie nogmaals behandeld, maar lag vooral de nadruk op interactie tussen de deelnemers aansluitend bij hun ervaringskennis en projectrollen.

Opdrachtgever Rob Kleverlaan, Integraal Projectmanager bij het Hoogheemraadschap van Delfland, deelt zijn ervaring: “Door corona zijn we gedwongen op afstand (online) les te krijgen. Dit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om daadwerkelijk te kunnen zien wat er zich allemaal afspeelt op awzi De Groote Lucht. Toch zijn wij erg enthousiast over de digitale lessen en de manier waarop de docent, Helle van de Roest, deze verzorgt. De theorie en de verbinding met de praktijk wordt goed uitgelegd. Deelnemers bereiden de lessen voor met huiswerkopdrachten, bijvoorbeeld een vraag als: waarom dikt primair slib beter in dan secundair slib? Het antwoord op zo’n vraag wordt dan klassikaal behandeld en dwingt alle deelnemers om na te denken over het gehele (slib)proces, de regelingen, installaties die hierbij komen kijken incl. bediening en onderhoud. Door iedere les dit soort opdrachten te geven en deze daarna te behandelen ontstaat er inzicht in zuiveringsprocessen.”

Helle van der Roest, docent waterzuivering bij Wateropleidingen, vult aan: “Zonder enige terughoudendheid kan worden gesteld dat deelnemers de lessen goed voorbereiden, met grote belangstelling én inzet de lessen volgen en dat hun kennisniveau in korte tijd sterk omhoog is gegaan. Daarbij is het leuk voor deelnemers en docent om de kennis direct te kunnen toepassen en daarbij te merken dat deelnemers zich intern steeds meer positief kritisch opstellen richting andere disciplines. Daar waar de docent een behoorlijke (digitale) uitdaging tegemoet zag met deze diverse groep, is het lesgeven aan deze groep een kers op de taart geworden.”

Voorbeeld van een voorbereidende opdracht op de Digitale WaterOpleidingen

Groepsdynamiek
In de lessen ligt de nadruk op interactie tussen de deelnemers en het koppelen van de theorie naar de praktijk, awzi De Groote Lucht. Deelnemers krijgen niet alleen meer inzicht in zuiveringsprocessen, maar ook meer inzicht in elkaars rollen en achtergronden. Oorspronkelijk zou de cursus gevolgd gaan worden door het projectteam met hun IPM-rollen, maar later zijn hier procesoperators en beleidsmedewerkers aan toegevoegd.

Helle: “De deelnemers hebben sterk verschillende achtergronden en zijn werkzaam op diverse afdelingen binnen het hoogheemraadschap. Sommige moesten het basis vakjargon nog leren, terwijl anderen al jaren werkzaam zijn op awzi De Groote Lucht. Het was van groot belang om de groep allereerst ‘op één lijn te krijgen’ en vervolgens aan de hand van de behandelde stof de uitdagingen van awzi De Groote Lucht te leren kennen. Naarmate de cursus vordert zien de cursisten de waardevolle bijdrage van de diverse disciplines. De operators worden steeds meer bevraagd en geven de mensen met IPM-rollen belangrijke informatie over het functioneren van De Groote Lucht. Omgekeerd geven de IPM-mensen inzicht in de geplande ontwikkelingen. Vanuit juridische hoek wordt de lesstof ook weer anders bezien en levert deze diverse blik interessante discussies op in de groep. Samen met de inhoudelijk opgedane kennis over alle belangrijke onderdelen van het zuiveringsproces is men nu in staat om daadwerkelijk gesprekspartner voor andere disciplines te kunnen zijn. De bijzondere waarde daarvan zal in de nabije toekomst zeker blijken.”

Rob: “Met inzicht in zuiveringsprocessen kunnen deelnemers in de praktijk beter aansluiten bij de taal die wordt gebezigd onder technologen. En ze krijgen een gevoel bij de diverse kengetallen die hierbij aan de orde zijn.”