Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 04-11-2021 03-02-2022 2.025,00 Direct inschrijven

Doel

Er gelden strenge lozingseisen voor de hoeveelheid stikstof en fosfor in het effluent van afvalwaterzuiveringsinrichtingen. In deze opleiding maak je kennis met diverse technieken voor stikstof- en fosforverwijdering en de terugwinning van fosfor uit afvalwater.

Na het volgen van de opleiding heb je inzicht in de technieken en de vereiste procescondities. Ook de interactie van de specifieke procescondities voor stikstof- en fosforverwijdering met de andere processen komen aan de orde. Je krijgt inzicht in procesbeheersing, kostenbeheersing en rendement van de verschillende methoden. Deze opleiding is zeer geschikt voor (proces)operators van waterschappen en industrie.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het lozingenbeleid en de gevolgen daarvan;
  • stikstofverwijdering (stikstofbalans, nitrificatie, denitrificatie, uitvoeringsvormen);
  • fosfaatverwijdering (fosfaatbalans, chemische en biologische defosfatering);
  • Behandeling van nutriëntrijke deelstromen;
  • Nabehandeling (tertiaire zuivering);
  • gecombineerde stikstof- en fosfaatverwijdering;
  • voorbeelden uit de praktijk.

Vorm

Stikstof- en fosforverwijdering is een avondopleiding waarbij de theorie en berekeningen worden toegelicht aan hand van praktijkvoorbeelden door ervaren docenten. Ook wordt een aantal cases behandeld in de interactieve fysieke en digitale lessen. De Digitale WaterOpleidingen (DWO) ondersteunt het leerproces met videolessen, opdrachten, uitwisseling ervaringen, voorbeeldprojecten van collega bedrijven en multimedia.

Programma

Deze opleiding bestaat uit 5 fysieke bijeenkomsten, 3 videolessen en 5 digitale lessen. In het lesrooster zie je hoe de lessen verdeeld zijn.

Lesrooster Stikstof- en fosforverwijdering (N&P) 4-11-2021 (pdf, 165 kB)

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

(proces)operators waterzuivering, procestechnici en technici beheer

Instapniveau

mbo/hbo

Diploma UTAZ (eindcijfer >7.5)

Variant

Avond opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

13 avonden

Maximaal aantal deelnemers

20

Coordinator

Examen

Je sluit de opleiding af met een tentamen

Vaardigheden

Creatieve oplossingen bedenkenTrouble shootingData AnalyseArgumenteren

Modules

Stikstof- en fosforverwijdering (N&P)


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 04-11-2021 03-02-2022 2.025,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

"Leerzame cursus om de theorie achter de praktijk te begrijpen. Plus de mogelijkheid om met andere zuiveraars uit het land in contact te komen."
Arno van der Meij - Operationeel Adviseur Zuiveren bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

"De stof die behandeld wordt komt ook in de dagelijkse praktijk weer naar voren."
(Cursist Stikstof- en fosforverwijdering)

zuivering

"Processen van stikstof en fosfaat staan centraal"

Paul Janssen
Process Engineer Wastewater Treatment bij Royal HaskoningDHV