Anaerobe zuiveringstechnieken Docent aan het woord


Johan Raap, Lector Biobased Energy (Consun)

Anaerobe processen worden steeds belangrijker. Dat geldt enerzijds bij bedrijven met proceswater dat goed anaeroob (voor-)gezuiverd kan worden, maar ook bij waterschappen met een toenemende belangstelling voor slibgisting, en een veelvoud aan activiteiten met vergisting van biomassa zoals GFT, mest, agro-bijproducten etc.
Deze activiteiten hebben gemeenschappelijk dat het om biochemische processen gaat tot de vorming van bio-methaan. De reactor configuraties zijn steeds verschillend.
Het uiteindelijk gevormde biogas kan verschillende duurzame bestemmingen krijgen, zoals productie van warmte, elektrische energie, aardgasvervanging, bio-LNG en zelfs onderdeel van productie van hernieuwbare stoffen. Procesvoering en veiligheid is een belangrijk aspect bij deze processen.