Docent over Assetmanagement


Ing. M.C. Aberkrom (Pragma)

Door het nut en de noodzaak van de onderdelen van assetmanagement te behandelen, ontstaat zicht op gewenste ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Sommige onderdelen zijn vast al op orde. Andere onderdelen zijn minder ontwikkeld of vragen misschien om een sterker beschreven relatie met de organisatie. Wat is er nodig om keuzes over toegevoegde waarde te onderbouwen met risico's, prestaties en kosten over de gehele levensduur? Er is veel ruimte voor dialoog in deze cursus, ook om zelf ingebrachte voorbeelden of ervaringen te bespreken.