Docent over Beter zuiveren door kostenbeheersing


Peter Knaapen (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Deze cursus brengt veel meer dan inzicht in kosten; de cursus geeft met name ook inzicht in de centrale rol van de beheerder in het beheersen van kosten voor het zuiveringssysteem. De beheerder heeft namelijk veel inzicht in de samenhang tussen onderdelen en activiteiten; vanuit dat inzicht kan hij een wezenlijke bijdrage leveren aan kostenbeheersing.