Monsternemer afvalwaterzuivering Docent aan het woord


Paul Wolbers, Senior Projectleider (Tauw bv)

Het beheren en sturen van een afvalwaterzuivering is mede afhankelijk van het meten en bemonsteren. De kwaliteit van de  monsterneming is cruciaal, en die staat centraal in de cursus. Heel praktisch: het flesje voor het bepalen van BZV moet je bijvoorbeeld helemaal vullen, omdat anders extra zuurstof in het water kan komen. En dan kan de BZV hoger zijn dan werkelijk het geval is. Kortom: als je echt wilt weten hoe je goed monsters neemt, dan moet je deze cursus volgen!'