Docent over Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering


Johan Raap, Milieutechnoloog (Royal Cosun)

"Gedurende de opleiding betrekken we de eigen praktijk en de belevingswereld van de deelnemers er zoveel mogelijk bij; het moet herkenbaar zijn en toepasbaar op hun eigen werkplek. We pakken het zo aan dat mensen in de loop van de opleiding steeds meer met hun eigen problemen en uitdagingen voor de dag komen. Positief kenmerk van de opleiding is dat deelnemers zowel van waterschappen als vanuit industrie en adviesbureaus komen. Hun interactie is erg waardevol, ze spiegelen zich aan elkaar."