Docent aan het woord


Jan-Willem Mulder (Evides Industriewater)

'De laatste 10 jaar zijn alternatieve oplossingen voor stikstofverwijdering sterk in opkomst. Zoals het anammox proces. Dit stelt medewerkers van afvalwater zuiveringsinstallaties voor nieuwe uitdagingen. Het biedt kansen om hun installaties op een duurzame manier te optimaliseren.

De cursus 'Zuiveren met Anammox' biedt cursisten een combinatie van basiskennis over het anammox proces en de praktische toepassingsmogelijkheden. Tijdens huiswerkopdracht verdiepen cursisten zich in groepen in hun eigen installaties. Ik merk dat dit leidt tot het vergroten van het inzicht in de eigen installaties, tot veel onderlinge interactie, en het uitwisselen van ervaringen binnen de hele cursusgroep. Dit beperkt zich niet tot het anammox proces alleen. Medewerkers van verschillende organisaties komen zo dichter tot elkaar.


Jan-Willem Mulder

Afvalwaterzuivering, eenden op rand van nabezinkbassin 960 x 600