Digitaal examen


We stellen een digitaal examen samen. Deze nemen we af en beoordelen we volgens de examenprocedure uit ons kwaliteitssysteem (ISO 9001). Zo stellen we resultaten op een betrouwbare en objectieve manier vast. Gegarandeerd.

Examenprocedure

voor het examen

 • Examencommissie stelt een toetsmatrijs op. Een toetsmatrijs stelt het volgende vast: de tijdsduur examen, aantal examenvragen en de verhouding tussen kennis-, inzicht- en toepassingsvragen.
 • Aan de hand van leerdoelen en lesstof, examenvragen opstellen.
 • Didactisch adviseur controleert examenvragen op taal en didactiek.
 • Didactisch adviseur maakt selectie van examenvragen.
 • Examencommissie controleert examen op actualiteit, tijdsduur en moeilijkheid.
 • Opleidingscoördinator stelt examen vast.

Tijdens het examen

 • Surveillanten nemen het examen af en houden toezicht tijdens het examen.

Na afloop van het examen

 • Twee examinatoren kijken alle examens anoniem en onafhankelijk na.
 • De resultaten per examenvraag van beide examinatoren in cijferspreadsheet verwerken.
 • De opleidingscoördinator houdt grote verschillen in resultaten van examinatoren bij. Zijn er grote afwijkingen? Dan vragen we examinatoren hun beoordeling te herzien.
 • Opleidingscoördinator stelt definitieve cijfer vast.
 • Definitieve cijfers bekend maken.


Statistische analyse

Voor de kwaliteit van het examen gebruiken we een statistische analyse. Daarmee stellen we vast of de vraagstelling goed was. Of de examenvraag gemeten heeft wat we wilden meten. En of cursisten met een hoog eindcijfer, ook hoog scoren op die bewuste examenvraag. Voldoet de examenvraag niet aan de kwaliteit? Dan schrappen we de vraag uit het examen.  
Examen gemaakt? Het duurt maximaal 5 weken voordat je je definitieve eindcijfer weet.