Opleidingsconcept: onze cursisten helpen


Je waterkennis op peil houden. Dat is ons doel. We helpen cursisten aan actueel lesmateriaal en zorgen voor deskundige docenten die werken in de watersector. Tijdens de lessen ontmoet je collega-cursisten met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Zo behaal je goede leerresultaten en pas je nieuwe kennis meteen toe in je werk.

Kernwaarden Wateropleidingen

  • Klant gedreven en vraaggericht
  • Focus op kennis waterprofessional
  • Innovatief bij het toepassen van werkvormen
  • Zorgvuldig en betrouwbaar op de organisatie van opleidingen en examinering

Het aanbod van Wateropleidingen is praktijkgericht en toepasbaar. Opleiden is volgens ons zinvol als je merkt dat nieuwe kennis en vaardigheden effect hebben in je werk.

We passen blended learning toe in de opleidingen. Boeiende lesdagen met e-learningprogramma’s. Via e-learning oefen je de lesstof en deel je kennis. Tijdens de lessen ligt de nadruk op praktijk en het toepassen van kennis.

Docent. De ervaren professional.

We hebben een grote verbinding met de dagelijkse praktijk. Dat vinden we belangrijk. Daarom zetten we waterprofessionals in als docent. Zij delen hun kennis, ervaring en lichten theorie toe tijdens de lessen. Docenten bespreken het toepassen van water technische kennis die cursisten nodig hebben in hun werk.

Boeiende lessen

Tijdens de lessen werken cursisten aan praktijkcases en praktijkopdrachten. We regelen onderlinge bedrijfsbezoeken. Handig. Want zo delen cursisten veel kennis en ervaring met elkaar. Dit zorgt voor interessante discussies en het uitwisselen van ‘best practices’.


Digitale Wateropleidingen

We maken lessen krachtiger door een online leeromgeving voor cursisten: Digitale Wateropleidingen (DWO). De DWO geeft praktische informatie over de opleiding zelf zoals het lesrooster en lesmateriaal. Cursisten die een opleiding volgen, bereiden zich voor op lessen en examens met oefenvragen en filmpjes. Het is ook een interactief platform waar ze met elkaar discussiëren en vragen aan docenten en elkaar stellen. De DWO biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week toegang.