Intake Meer inzicht in zuiveringsprocessen


Beste deelnemer,

Op 26 november start je met de cursus Meer inzicht in zuiveringsprocessen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hebben er al erg veel zin in. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jouw leerwensen en kennis over afvalwaterzuiveringsprocessen willen wij je vragen om onderstaande vragen te beantwoorden.

We beginnen met een aantal algemene vragen, daarna volgen inhoudelijke vragen over afvalwaterzuivering. Graag de vragen voor 19 november invullen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

7. De cursus wordt gebaseerd op de UTAZ-opleiding en zal vooral de technologische zaken behandelen. Belangrijk aspect van de cursus is dat medewerkers van het IPM team, (junior) procesoperators en beleidsmedewerkers elkaars taal leren spreken. Hieronder vind je een overzicht van een aantal onderwerpen die aan de orde zullen komen. Schrijf in steekwoorden op waar je bij deze onderwerpen aan denkt. Doe dit alleen, we zijn namelijk erg benieuwd waar jij mee komt!