Cursus Leidingen in Waterstaatswerken voor dijkbeheerders Waterschap Rivierenland

10 november 2021

Waterschap Rivierenland heeft veel waterkeringen in het beheer. In deze keringen liggen kabels en leidingen waaraan regelmatig werkzaamheden worden verricht. Het is voor de dijkbeheerders belangrijk om kennis te hebben over de manier waarop leidingen veilig in een waterkering kunnen liggen en hoe zij kunnen toezichthouden op boringen. Daarom heeft Wateropleidingen in september en oktober een op maat gemaakte cursus Leidingen in waterstaatswerken voor toezichthouders verzorgd.

LWS

Focus op toezichthouden
Wateropleidingen biedt de opleiding Leidingen in waterstaatswerken voor vergunningverleners van waterschappen. Op verzoek van Waterschap Rivierenland is de opbouw van deze opleidingen aangepast naar een praktijkgerichte cursus waarin de uitvoer van de werkzaamheden aan kabels en leidingen binnen de verleende vergunning centraal staat. De dijkbeheerders wilde graag meer kennis over hoe de boringen in zijn werk gaan en welke rol zij vervullen bij het controleren en het houden van toezicht. Welke controlemogelijkheden zijn er, waar moet je in het veld op letten en welke handvatten heb je daarbij?

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit 4 dagdelen die we op verzoek van het waterschap om de week organiseerde. Per dagdeel stond er een onderdeel centraal:

  1. Basiskennis leidingen in waterstaatswerken en achtergronden NEN3650
  2. Aanlegmethoden (inclusief buisbelasting, buisgedrag en grondmechanica)
  3. Betrokken partijen en de verantwoordelijkheden
  4. Onderhoud en inspectie van leidingen in waterstaatswerken

In iedere bijeenkomst gaan de deelnemers aan de slag met een opdracht om op actieve wijze een brug te slaan van de theorie naar de werkpraktijk.

“Zonder adequaat toezicht op invulling van de eisen uit vergunning en norm weet je als waterschap niet waar je staat, terwijl je wel afhankelijk bent van de inspanning van de vergunninghouder. Het belangrijkste wat ik deelnemers wil meegeven, is invulling te geven aan dat allesomvattende zinnetje in een vergunning: de leiding moet voldoen aan de eisen uit de norm NEN3651. Het was een ervaren en enthousiaste groep die graag wat wilde bijleren over het onderwerp. Ze hebben nu inzicht in wat dit inhoud, waar ze op moeten toezien en hoe ze dat kunnen doen. Ze stelden goede en scherpe vragen en zijn gewend ervaringen onderling uit te wisselen en te overleggen over waar ze even niet uit komen.“
- Docent Jan Paul Bras (Waterschap Rijn en IJssel)