Kwaliteit


WATERKENNIS_OP_PEIL-01

Wateropleidingen neemt de zorg voor de kwaliteit serieus. Wij werken daarom volgens de onderstaande kwaliteitssysteem en keurmerk:

ISO-9001

ISO

Het Kwaliteitsmanagement-systeem van Wateropleidingen voldoet aan de eisen van de internationale standaard NEN-ISO 9001. Er wordt sinds 1998 gewerkt volgens het ISO-9001 gecertificeerde kwaliteitshandboek. Tijdens de jaarlijkse audit worden het handboek en alle procedures grondig gecontroleerd. Elke cursus of module wordt na afloop door de cursisten geëvalueerd (op een schaal van 0 - 5) op de aspecten inhoud (3,96), actualiteit (3,97), praktijkgerichtheid (3,90), docenten (4,17), locatie (4,01), dienstverlening (4,01), bereikbaarheid (3,97), toegevoegde waarde Digitale Wateropleidingen (3,51) en vindbaarheid informatie Digitale Wateropleidingen (3,54). Ook het oordeel over de cursus/opleiding in zijn totaliteit (3,90) is vrijwel altijd goed.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

NRTO_keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Wateropleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Wateropleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

NRTO-logo 2

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. Dit gebeurt onder meer door de leden te binden aan de gedragscode van de NRTO, door in samenspraak met de consumentenbond Algemene voorwaarden voor privaat onderwijs op te stellen en door regelmatig overleg met kwaliteitsborgende organisaties in Nederland. Om lid te zijn van de NRTO moeten leden voldoen aan de opgestelde gedragscode en dienen de Algemene voorwaarden van de aanbieder aangepast te zijn aan de Algemene voorwaarden van de branche. Wateropleidingen is sinds juli 2014 aangesloten bij de NRTO.