E-learning hygiënisch werken aan procesinstallaties


Drinkwaterbedrijven willen iedereen die werkzaamheden verricht op productielocaties in watervoerende ruimtes en/of aan watervoerende installaties een e-learning module aanbieden over hygiënisch werken. Wateropleidingen realiseerde dit voor hen.

Maatwerk
Maart 2018

De vraag/situatieschets

De Hygiënecode drinkwaterbereiding schrijft voor dat  medewerkers die in de drinkwaterproductie werken, een door het drinkwaterbedrijf erkende cursus voor hygiënisch werken moeten hebben gevolgd. Drinkwaterbedrijven willen naast de cursus over een e-learning module beschikken ter ondersteuning van de klassikale cursus. Deze e-learning kan ook ingezet worden in gevallen waarin een aannemer, met name bij nieuwbouw of renovatie projecten, al werkzaamheden moet verrichten voordat er een cursus heeft plaatsgevonden.

De inhoud van de e-learning moet voor alle drinkwaterbedrijven en aannemers te gebruiken zijn. Brabant Water heeft de leden van het Platform Bedrijfsvoering gevraagd welke drinkwaterbedrijven willen aansluiten. De betrokken drinkwaterbedrijven bij de ontwikkeling van deze e-learning zijn Brabant Water, Evides, Waternet, WML, Pidpa en Oasen.

Aanpak

Voor het realiseren van de E-learning is er vanuit de deelnemende drinkwaterbedrijven een werkgroep geformeerd. Zij zijn door Wateropleidingen betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de module en keuren het eindresultaat goed. De inhoud wordt zo vorm gegeven dat deze voor alle drinkwaterbedrijven te gebruiken is. Samen met hen zijn de onderwerpen van de e-learning bepaald:

  • Besmetting en verontreiniging
  • Richtlijnen hygiënisch werken
  • Risicoklassen en zonering
  • Materialen en chemicaliën
  • Bedrijfseigen voorschriften

Bij het realiseren van de e-learning heeft Wateropleidingen gebruik gemaakt van bestaand lesmateriaal, maar ook nieuw materiaal ontwerpen in overleg met docenten en de werkgroep.

HWP_e-learning_SS1

Maatwerkproducten

Een e-learning bestaande uit meerdere modules. Nadat de cursist een module heeft doorlopen volgt er een tentamen met multiple choice vragen. Bij het succesvol afronden van dit tentamen ontvangt de cursist een certificaat.

Resultaat

Op woensdag 28 maart is de E-learning Hygiënisch werken aan procesinstallaties gelanceerd. Cursisten kunnen zich aanmelden via de website van Wateropleidingen. De deelnemende drinkwaterbedrijven betalen een lager bedrag per cursist van niet deelnemende bedrijven.


Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project en/of de mogelijkheden van maatwerk bij Wateropleidingen? Neem dan contact op met Evelien Meijerink, programmamanager Drinkwater bij Wateropleidingen, via evelien.meijerink@wateropleidingen.nl of 030 60 69 416.

quote

Download het artikel

pdfMaatwerkproject KIADDownload