Opleidingsprogramma INNW een groot succes!


Vanaf januari 2017 tot en met juni 2019 heeft het consortium bestaande uit Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV met veel plezier in opdracht van Stowa de cursussen Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid ontwikkeld en uitgevoerd.

De feiten spreken voor zich: ruim 900 deelnemers hebben deelgenomen aan één of meer van de 18 ontwikkelde cursussen en de tevredenheid is groot. De inhoud, actualiteit en praktijkgerichtheid van de cursussen worden in hoge mate gewaardeerd. Ook zijn de deelnemers erg tevreden over de docenten die meegewerkt hebben aan het opleidingsprogramma. 95 vakspecialisten van Rijkswaterstaat, Deltares, de Waterschappen en de advies- en ingenieursbureaus hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van de cursussen.

innw_vervolg

Cursussen blijven beschikbaar
Het opleidingsprogramma is met ingang van 1 juli 2019 afgelopen, maar de cursussen gaan door! Alle cursussen blijven on demand beschikbaar: voor incompany uitvoeringen of bij voldoende voorlopige inschrijvingen. De cursussen Basiskennis Nieuwe Normering en WBI, Beheer en Onderhoud Keringen, Geotechniek en Dijkmonitoring voor beoordelen en versterken worden opnieuw gepland. Deze cursussen blijven kosteloos beschikbaar voor medewerkers van Rijkswaterstaat, de waterschappen en IL&T. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma goedt de deelname.

Daarnaast ontwikkelen we een Atelier Beoordelen, gericht op beginnend beoordelaars. Dit atelier gaat in het najaar voor de eerste keer starten. Door middel van klassikale bijeenkomsten en het leren en werken met experts leer je als beginnend beoordelaar de complete beoordeling te doorlopen. Het beoordelingsproces en het rekenen aan de verschillende toetssporen komen aan bod. Daarnaast besteden we in het Atelier aandacht aan dataverzameling, schematisering, assembleren en rapporteren en de mogelijkheden en het gebruik van de toets op maat.

Meer informatie
Wil je meer weten over het opleidingsprogramma INNW? Neem dan contact op met Hanna Langerak of Claudia Peters.