Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 14-09-2021 07-12-2021 1.925,00 Direct inschrijven

Doel

Veiligheid tegen overstroming is prioriteit in het waterbeheer. De opleiding Basiskennis waterkeringen behandelt een breed scala aan onderwerpen over waterkeringen. Recente ontwikkelingen in de waterveiligheid komen uitgebreid aan bod. Zoals het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze opleiding staan het beheer en onderhoud van waterkeringen centraal.

Je krijgt inzicht in technische en beleidsmatige aspecten van het beheer van waterkeringen. Je kent de instrumenten en weet hoe je deze toepast in de dagelijkse praktijk. Na het volgen van de opleiding beschik je over de kennis om het beheer en onderhoud van waterkeringen op verantwoorde wijze uit te voeren.

Inhoud

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • primaire en regionale keringen;
  • technische aspecten van ontwerp en aanleg;
  • wetgeving, beleid, studies en ontwikkelingen;
  • beheer en onderhoud;
  • veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten);
  • bekledingen;
  • kunstwerken en niet waterkerende ontwerpen;
  • landschap, natuur en cultuurhistorische (LNC)-waarden en multifunctionaliteit.

Vorm

Je oefent de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Ook ga je tijdens de opleiding twee keer op excursie naar de kust en het rivierengebied.

Om de opgedane kennis direct toe te leren passen, werk je in groepen aan een eindopdracht. Basis voor deze opdracht zijn praktijksituaties die de cursisten voor de start van de opleiding zelf inbrengen.

Bijzonderheden

Na inschrijving voor deze opleiding volgt een schriftelijke intake. Doel van de intake is beoordelen of jouw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij deze opleiding. Ook krijg je een passend studieadvies, zodat je goed voorbereid aan de opleiding begint. Docenten laten hun lessen zo goed mogelijk aansluiten op basis van informatie uit de intakes.

De geplande opleidingen en cursussen starten met inachtneming van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het coronavirus. De locaties die wij gebruiken zijn ingericht op 1,5-meter-onderwijs en daar waar mogelijk gebruiken wij digitale lesvormen. Hier vind je meer informatie over maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Incompany

Je kunt deze opleiding binnen je bedrijf organiseren. De inhoud stemmen we af op de wensen van jouw organisatie en medewerkers. Dit bevordert in grote mate het rendement van een opleiding. Wil je deze opleiding incompany organiseren? Vraag dit dan aan via dit formulier.


Doelgroep

technisch medewerkers beheer en onderhoud waterkeringen

Instapniveau

mbo/hbo

Variant

Dag opleiding

Zelfstudie

4 uur per bijeenkomst

Duur

6 bijeenkomsten

Maximaal aantal deelnemers

15

Examen

Je werkt met een groep aan een opdracht en sluit de opleiding af met een groepspresentatie. Daarnaast maak je een individueel reflectieverslag.

Vaardigheden

SamenwerkenRapporterenPresenterenCreatieve oplossingen bedenkenArgumenteren

Modules

Basiskennis Waterkeringen


Cursus overzicht
Locatie Start Eind Prijs
UTRECHT 14-09-2021 07-12-2021 1.925,00 Direct inschrijven

Voorlopig inschrijven

Wil je alvast een plaats voor deze opleiding reserveren? Schrijf je dan hier voorlopig in.

Downloads

pdfLesrooster Basiskennis Waterkeringen september 2020 (concept)Download
Waterveiligheid, plaatsing zandzakken bij overstroming 960 x 600

De opleiding legt een stevige, brede basis, van het maken van plannen tot het onderhoud in de praktijk.

Koot van Bavel
Hoofd afdeling weg- en waterbouw (Waterschap Rivierenland)

"De sterke punten van de opleiding Basiskennis Waterkeringen zijn de veelzijdigheid en afwisseling van zowel docenten als behandelde onderwerpen. Ook is het prettig om kennis te maken met collega’s uit het werkveld."
(cursist Pieter Quist, Waterschap Hollandse Delta)