Kennisscan


Jouw afdeling goed voorbereiden op de toekomst? Binnen een organisatie bestaat veel kennis. Is deze kennis nog up-to-date? Is elke medewerker op de hoogte van de kennis die nodig is om het werk goed uit te kunnen voeren?

Wat is een kennisscan?

Met een kennisscan kijken we naar de status van de vakkennis van je medewerkers. Je ziet in een oogopslag of medewerkers de juiste kennis bezitten. Individueel en als groep. En op welk niveau zij de kennis beheersen. Een scan geeft ook aan waar de kennisgaten zitten.

Kennisscan

 • de kennisscan sluit aan op de werkpraktijk van medewerkers
 • in een kennisscan zijn voorbeelden uit de eigen praktijk verwerkt
 • de kennisscan geeft objectieve en betrouwbare resultaten
 • de kennisscan voldoet aan de ISO 9001 gecertificeerde procedures die Wateropleidingen toepast

Hoe voeren we een kennisscan uit?

 • vorm van de kennisscan stemmen we af: meerkeuzevragen, open vragen, casussen of een interview?
 • de inhoud van de kennisscan stellen we met de opdrachtgever vast
 • de resultaten koppelen we terug aan de deelnemers
 • de organisatie krijgt een afdelingsrapportage

Waarom een kennisscan?

 • geeft een objectief beeld over de aanwezige kennis van medewerkers
 • kennis binnen organisatie wordt zichtbaar, waarmee je je goed voorbereidt op de toekomst
 • na een kennisscan weet de organisatie waar de ‘kennisgaten' zitten
 • talenten van medewerkers binnen de organisatie worden zichtbaar
 • uitkomst van de kennisscan biedt invulling voor een persoonlijk ontwikkelplan van medewerkers of voor teamontwikkeling


Voorbereid op de toekomst

Jouw afdeling goed voorbereiden op de toekomst? De kennisscan zorgt ervoor dat jouw afdeling goed voorbereid is op de toekomst. Je krijgt snel een beeld van de aanwezige kennis binnen je afdeling en van de onderwerpen die aandacht vragen. De scan biedt input voor het persoonlijk ontwikkelplan. En het zorgt ervoor dat medewerkers nog beter hun werk kunnen doen.

Download

pdfFlyer KennisscanDownload

Contact

Zelf een kennisscan voor je medewerkers organiseren? Of wil je meer weten over een kennisscan? Neem contact op met Claudia Peters (opleidingsmanager) via [email protected] of via (030) 60 69 418. Of download (pdf, 2.1 MB) de flyer Kennisscan.