Strategisch opleidingsplan


Strategische personeelsplanning. Lifelong learning. Talentmanagement. Veranderende wetgeving en duurzame inzetbaarheid. Onderwerpen waar organisaties elke dag mee bezig zijn. Het zijn allemaal redenen voor het maken van een strategisch opleidingsplan.

Strategisch opleidingsplan

De organisatie geeft aan op welke manier leren en opleiden een rol spelen bij het realiseren van organisatiedoelen. HRM/personeelsbeleid ontwikkelt een plan om het gedrag of werkwijzen van teams, afdelingen en medewerkers te veranderen. In relatie met elkaar.

Strategisch opleidingsplan ontwikkelen

Wanneer we een strategisch opleidingsplan ontwikkelen bepalen we eerst op welke organisaties of teams dit plan impact heeft. Welke medewerkers zijn betrokken bij het plan? Wat zijn de leerwensen van de organisatie? Welke rol spelen leren en opleiden hierbij? We leggen vast welke informatiebronnen binnen de organisatie beschikbaar zijn. En we noemen leervormen, planning en beschikbare budget.

Goed gekeurd opleidingsplan

Een goedgekeurd opleidingsplan is het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een concrete opleiding voor de organisatie. We ontwikkelen ook een e-learning, een intervisiesessie of een korte cursus.

Voordelen van strategisch opleidingsplan voor organisaties:

  • snel inspelen op veranderingen nu en in de toekomst
  • gemotiveerde, gekwalificeerde en competente medewerkers
  • betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie
  • medewerkers flexibel en wendbaar bij de organisatie blijven verbinden

Uit de praktijk

Twee voorbeelden van successvolle opleidingsplannen:

  • voor het invoeren van nieuwe wetgeving, nieuwe zuiveringsmethodiek en het toepassen van innovaties richten we leerhuizen in
  • voor het programma Aan de Slag met de Omgevingswet werken we nu mee aan het ontwikkelen van een strategisch opleidingsplan

Ook werken aan het delen van kennis?

Bereid je als organisatie goed voor op de toekomst. Delen en borgen van kennis zijn met elkaar verbonden. Want kennis moet je bijhouden. Ook als organisatie.

Meer weten over strategische opleidingsplannen? En wat Wateropleidingen voor je organisatie kan betekenen? Neem contact op met Els Vernooij via (030) 60 69 421.