Landelijke Persoonscertificering voor monteurs in de drinkwatersector


Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater (KIAD) heeft als doel om de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwaterdistributienet te garanderen. Wateropleidingen verzorgt namens de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland het gehele certificeringstraject.

De vraag/situatieschets

Stichting KIAD wilde begin 2018 een persoonscertificering invoeren voor alle medewerkers van de drinkwaterbedrijven en de aannemerij die werkzaamheden verrichten aan het drinkwaterdistributienet. Hiermee willen zij garanderen dat personeel landelijk op een uniforme manier wordt gekwalificeerd. Om gecertificeerd te blijven, moeten medewerkers één keer per vier jaar het KIAD-examen afleggen. Het examen bestaat uit een theorie-  en een praktijkexamen. Ongeveer 3300 medewerkers moeten het KIAD-examen afleggen: 800 medewerkers van de drinkwaterbedrijven en 2500 medewerkers van de aannemerij. Stichting KIAD heeft aan Wateropleidingen gevraagd de examinering en certificering te ontwikkelen en verzorgen voor Vakbekwaam Persoon Aansluitingen (VPA) en Allround Vakbekwaam Persoon (AVP).

Aanpak

We zijn begonnen met het definitief maken van de eindtermen en het opstellen van de toetsmatrijs, eigenlijk de blauwdruk voor je examens. In nauw overleg met de KIAD stuurgroep zijn zaken als toelatingseisen, toetsingsmethodes, normering, geldigheidstermijn en eisen aan examen- en certificatie-instellingen beschreven. Daarnaast waren er werksessies met de KIAD constructiegroep voor het ontwikkelen van de theorievragen en praktijkopdrachten.

Maatwerkproducten

  • Een theoretisch examen voor VPA en AVP dat digitaal wordt afgenomen en bestaat uit 50 multiple choice vragen. Hiervoor is een toetsmatrijs en een itembank ontwikkeld met minimaal 300 vragen waaruit geput kan worden.
  • Het praktijkexamen voor VPA en AVP. In het certificatieschema staat aangegeven welke eindtermen getoetst moeten worden in de praktijktoets. Wateropleidingen heeft 5 opdrachten gemaakt met ieder 4 variabelen, zodat er 20 opties zijn voor cursisten. Ook hebben we de beoordelingsformulieren opgesteld en selecteren en trainen we de assessoren. Bij het afnemen van de examens wordt er gecontroleerd of de cursisten voldoen aan de toelatingseisen. Verder organiseren we alles rondom de examens en certificering.

Resultaat

Op 6 februari 2018 is KIAD landelijk van start gegaan. Tijdens deze bijeenkomst zijn direct de eerste 2 certificaten uitgereikt aan deelnemers die deel hebben genomen aan het pilot-examen. Het certificeringstraject is ingericht en de eerste theorie- en praktijkexamens staan ingepland.

De voortgang van het certificeringstraject wordt continu door Wateropleidingen bewaakt en teruggekoppeld aan Stichting KIAD. Hierbij wordt gekeken naar slagingspercentages, actualiteit van de eindtermen en beoordelingen van cursisten en assessoren. Het college van deskundigen, aangesteld door Stichting KIAD, adviseert inhoudelijk.


Op dinsdag 6 februari is het officiële startschot gegeven voor de landelijke invoering van Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater (KIAD) door de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland.

Meer over KIAD

kiad

Quote opdrachtgever

“We hebben natuurlijk wel alle kennis en ervaring in huis hoe je drinkwaterleidingen veilig, hygiënisch en vakkundig moet aanleggen, maar we hadden hulp nodig bij het opstellen van de goede theorievragen en praktijkopdrachten om die kennis en vaardigheden landelijk te toetsen. In slechts vijf maanden tijd moest het geheel op de rit worden gezet, en het was een uitdaging om alle landelijke kennis te bundelen en om te zetten naar eenduidige theorie en praktijkvragen. Wateropleidingen heeft op een effectieve,  kundige en zeer prettige wijze deze kar getrokken en er voor gezorgd dat het KIAD certificaat sinds februari landelijk kan worden getoetst.”

Emile Gruijters – Projectleider Stichting KIAD

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project en/of de mogelijkheden van maatwerk bij Wateropleidingen? Neem dan contact op met Evelien Meijerink, programmamanager Drinkwater bij Wateropleidingen, via evelien.meijerink@wateropleidingen.nl of 030 60 69 416.