E-learning hygiënisch werken aan procesinstallaties


Drinkwaterbedrijven willen iedereen die werkzaamheden verricht op productielocaties in watervoerende ruimtes en/of aan watervoerende installaties een e-learning module aanbieden over hygiënisch werken. Wateropleidingen realiseerde dit voor hen.

De vraag/situatieschets

De Hygiënecode drinkwaterbereiding schrijft voor dat medewerkers die in de drinkwaterproductie werken, een door het drinkwaterbedrijf erkende cursus voor hygiënisch werken moeten hebben gevolgd. Drinkwaterbedrijven willen naast de cursus over een e-learning module beschikken ter ondersteuning van de klassikale cursus. Deze e-learning kan ook ingezet worden in gevallen waarin een aannemer, met name bij nieuwbouw of renovatie projecten, al werkzaamheden moet verrichten voordat er een cursus heeft plaatsgevonden.

De inhoud van de e-learning moet voor alle drinkwaterbedrijven en aannemers te gebruiken zijn. Brabant Water heeft de leden van het Platform Bedrijfsvoering gevraagd welke drinkwaterbedrijven willen aansluiten. De betrokken drinkwaterbedrijven bij de ontwikkeling van deze e-learning zijn Brabant Water, Evides, Waternet, WML, Pidpa en Oasen.

Aanpak

Voor het realiseren van de e-learning is er vanuit de deelnemende drinkwaterbedrijven een werkgroep geformeerd. Zij zijn door Wateropleidingen betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de module en keuren het eindresultaat goed. De inhoud wordt zo vorm gegeven dat deze voor alle drinkwaterbedrijven te gebruiken is. Samen met de werkgroep zijn de onderwerpen van de e-learning bepaald:

  • Besmetting en verontreiniging
  • Richtlijnen hygiënisch werken
  • Risicoklassen en zonering
  • Materialen en chemicaliën
  • Bedrijfseigen voorschriften

Bij het realiseren van de e-learning heeft Wateropleidingen gebruik gemaakt van bestaand lesmateriaal, maar ook nieuw materiaal ontworpen in overleg met docenten en de werkgroep.

Maatwerk

Een e-learning bestaande uit meerdere hoofdstukken. Nadat de cursist een hoofdstuk heeft doorlopen volgt er een tentamen met multiple choice vragen. Bij het succesvol afronden van dit tentamen ontvangt de cursist een certificaat.

Resultaat

Begin juli 2018 is de E-learning hygiënisch werken aan procesinstallaties gelanceerd. Cursisten kunnen zich aanmelden via de website van Wateropleidingen. De deelnemende drinkwaterbedrijven betalen een lager bedrag per cursist dan niet deelnemende bedrijven. Cursisten worden dan via die drinkwaterbedrijven aangemeld.


EHBP2

Meer weten?

Wil je meer weten over de E-learning hygiënisch werken aan procesinstallaties?

Quote opdrachtgever

Bij Waternet zijn we erg tevreden over het resultaat. We gaan de e-learning inzetten om ons eigen personeel op een snelle en effectieve manier kennis te laten maken met hygiënisch werken.

Yvonne Nijdam-Groen
Procesvoeringstechnoloog (Waternet)

Meer weten?

Wil je meer informatie over dit project en/of de mogelijkheden van maatwerk bij Wateropleidingen? Neem dan contact op met Evelien Meijerink, programmamanager Drinkwater bij Wateropleidingen, via evelien.meijerink@wateropleidingen.nl of 030 60 69 416.