Weather Smart Water Resources Management - missie geslaagd!


Na een voorbereiding met mails, skypes en telefoongesprekken deed Agnes Maenhout op maandag 16 april de aftrap voor de cursus ‘Weather Smart Water Resources Management’. De cursus werd gegeven in een lodge in een rustgevende omgeving, ver van kantoor in Nelspruit (Zuid-Afrika). Het uitvoerend gezelschap voor dit door Nuffic gefinancierde project bestond uit medewerkers van World Water Academy/Aquadactics, Hydrologic, South African Weather Services en Kingfisher (Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Limburg).

nelspruit18_weather4

Doel van deze 7-daagse cursus was om medewerkers van de IUCMA (Inkomati – Usuthu Catchment Management Agency) te trainen in kennis van integraal waterbeheer, weer- en waterbeheer en in het gebruik van dashboards zoals Hydronet. De IUCMA voert in Zuid Afrika het waterbeheer over het stroomgebied van onder meer de Komati en de Usuthu rivier, waarbij de eerlijke waterverdeling, de samenwerking met de belanghebbende gebruikers en ecologische en economische aspecten een rol spelen; taken die gedeeltelijk overeen komen met die van de waterschappen in Nederland.

course_wswrn

De cursus bestaat uit drie modulen. In module 1 is de Nederlandse kennis over waterkwaliteit (foto 1), waterkwantiteit (foto 2) en de relatie tussen beide gedeeld en vervlochten met de Zuid-Afrikaanse situatie (foto 3). Via voorbeelden en opdrachten gingen de deelnemers actief en met groot enthousiasme aan de slag. Een van de docenten verzuchtte: “Waar is dat enthousiasme voor kennis & ervaring uitwisselen in Nederland gebleven?”

course_wswrn1course_wswrn2course_wswrn3

In de module Weer & Watermanagement voorspelden de deelnemers het weer en oefenden ze met regenmeters. Om uiteindelijk de vertaalslag naar informatie, kennis en voorstellen voor besluiten te kunnen maken en hoe weersinformatie kan worden ingezet bij waterbeheer.

De cursus is bedoeld voor alle CMA’s in Zuid-Afrika. Daarom is een Train de Trainer cursus gegeven voor een select gezelschap van de IUCMA, dat zich verder gaat ontwikkelen in het verzorgen van (interne) trainingen. Met voorbeelden uit het WS-WRM programma leerden de deelnemers hoe je tot de opzet van een trainingsprogramma met activerende werkvormen komt. En ook wat het betekent om trainer te zijn, hoe mensen leren, hoe hou je je gehoor actief en hoe bewaak je de tijd! Het belang van een goede voorbereiding en time management kwam nadrukkelijk naar voren.

Na afronding van de cursus volgde enthousiaste feedback van de deelnemers over de inhoud en de interactieve manier waarop dit was aangeboden. Ook voor de trainers was het een leerzame week met een zeer gewaardeerde groep deelnemers van de IUCMA. Samengevat een week om met een grote glimlach op terug te kijken!

nelspruit18_weather2nelspruit18_weather3

World Water Academy

Onze buitenlandse scholingsprojecten voeren we uit onder de naam World Water Academy (WWA). WWA is een platform en kennispartner voor de professionele en duurzame ontwikkeling van internationale waterprofessionals. We werken nauw samen met andere Nederlandse waterorganisaties zoals waterbedrijven, waterschappen en ingenieursbureaus. Kijk op www.worldwateracademy.com voor meer informatie.