Cursus Klimaatadaptatie in de stad


Op 4 september start de nieuwe cursus Klimaatadapatie in de stad. Wateroverlast door klimaatverandering komt steeds vaker voor. Met name hoosbuien zorgen voor grote schade en overlast tot gevolg. Deze cursus leert je om een stedelijke omgeving klimaatproof in te richten en de kwetsbaarheid tegen zowel water, hitte als droogte te verminderen.

RWV_900x506

De cursus is geëvolueerd uit de cursus Regenwatervoorzieningen – van ontwerp naar beheer. Door de cursus uit te breiden naar 4 dagen (in plaats van 3), kunnen we deze beter laten aansluiten op het deltaprogramma en kunnen we dieper ingaan op onderwerpen als stresstesten en klimaatadaptieve maatregelen. Ervaren professionals van gemeenten en ingenieursbureaus delen hun kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden en excursies. Cursisten bezoeken creatieve oplossingen ter inspiratie en leren om de burger, regio en andere stakeholders te betrekken bij de klimaatbestendige stad. Ook kunnen zij vooraf hun vragen en wensen kenbaar maken en hiermee specifieke inhoud van de cursus toevoegen. Kijk voor meer informatie over Klimaatadaptatie in de stad.

“De cursus is zeer praktijkgericht. Onze boodschap is: robuustheid in ontwerp en vormgeving is een randvoorwaarde om wat mooi is, mooi te laten blijven. We maken met elkaar een ontwerp aan de hand van een case, het herontwikkelen van een fabrieksterrein tot woonwijk: wat is de helling van het terrein, hoe zit de grond in elkaar, waar komen de woningen, wegen en parkeerplaatsen. We stoppen daar een heleboel gemene dingen in. Het mooiste is hoe je zo’n groep ziet groeien. Soms komen ze met slimme oplossingen waar ik zelf niet meteen had gedacht.”
Antal Zuurman, Adviseur Riolering en Water (Gemeente Nijmegen)

player.vimeo